Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

The Eastern Mediterranean altimeter calibration network - eMACnet: anticipating JASON-3 and SWOT

Evans Keith, Pavlis Erricos C., Milas P., Paradissis D., Massinas Basil, Frantzis Xenofon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2D980007-BD08-4F90-B6A8-DB6ED06F9553
Έτος 2010
Τύπος Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά K. Evans, E.C. Pavlis, P. Milas, D. Paradissis, B. Massinas and X. Frantzis, "The Eastern Mediterranean Altimeter Calibration Network - eMACnet: Anticipating JASON-3 and SWOT", in AGU Fall Meeting Abstracts, December 2010.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

eMACnet - the eastern Mediterranean Altimeter Calibration network, isthe result of successful collaborative efforts in the Aegean area sincethe early 2000’s. Originally initiated with the Gavdos permanentabsolute calibration facility and over the past four years with a secondsite at Kasteli, Crete, Greece, both of these sites in collaborationwith the local team from the Tech. Univ. of Crete. Over the past twoyears our team expanded to include the Nation. Tech. Univ. of Athens(NTUA), in an attempt to obtain at a minimal cost data from existingfacilities and future sites, of which six are now deployed andoperating. The primary purpose of the extended network is thecalibration and validation of altimeter data from current and futurealtimetric missions. The location of some of our sites though is suchthat they are also of interest to tsunami warning network operators andwe thus intend to provide all of our observations in near real-time fromthese sites to the European Tsunami Warning System (TWS). At present,the KASTELI site in western Crete (a float tide gauge co-located with aradar gauge for calibration and back-up), is delivering 1-minute sampleddata every 15 minutes via EUMETSAT’s EUMETCAST system. Four moretide gauges are in operation at the sites of PALEKASTRO, eastern Crete(with CGRS), MANI-KARAVOSTASI, in southern Peloponnese, EMPORIO, Chios,and THASOS, Northern Aegean. An additional system along with a CGRSreceiver will be deployed either at KYMI, north of Athens on the islandof EVIA or slightly north of that, on mainland Greece, pendingnegotiations with local authorities. This Aegean-wide network samplesthe following OSTM tracks, some of them in more than one location: 18,33, 94, 109, and 185. We will present an overview of the project andresults from the expanded network based on the latest release of IGDRsand our plans for supporting the future altimeter missions or JASON-3and SWOT.

Υπηρεσίες

Στατιστικά