Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Optimum sampling density for the prediction of acid mine drainage in anunderground sulphide mine

Modis Konstantinos , Komnitsas Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A9EE7279-CFEA-4C34-B769-F001A509F671
Έτος 2007
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά K. Modis, K. Komnitsas, " Optimum sampling density for the prediction of acid mine drainage in an underground sulphide mine," in Proceedings of International Mine Water Association Symposium(IMWA'07),May, pp. 99-103. https://doi.org/10.1007/s10230-007-0014-4
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Information theory allows one to define an optimal sampling density. Sampling above this critical frequency adds very littleaccuracy to the mapping results. We demonstrate the establishment of a critical sampling grid for the Stratonion mixed sulphidemining area in Chalkidiki peninsula, Greece, and the extraction of maximum information; the data used was derived from a previoussampling campaign carried out to estimate ore reserves and predict the net neutralization potential (NNP) of the rock formations.A structural analysis of NNP values generates a variogram model that can be used to define the optimum sampling grid.

Υπηρεσίες

Στατιστικά