Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Stabilisation of sulphidic talings using red mud

Basdanis G., Komnitsas Konstantinos, Zacharaki Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4BC1CF05-DA6F-4EDB-AB2C-8EF0004820B0
Έτος 2008
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G.nBasdanis, K. Komnitsas, D.Zaharaki, " Stabilisation of sulphidic talings using red mud," in Proceedings 1st International Conference on "Hazardous Waste Management", 2008.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In the present experimental study the stabilisation of sulphidic wastes exhibitingstrong acid generation potential, with the addition of 5-15% w/w treated or untreated red mud(RM) was investigated in laboratory columns which were subjected to weekly wet-dry cyclesusing distilled water as leaching agent. The experimental results over a period of 200 daysindicate the potential of RM to stabilise hazardous sulphidic wastes, substantially improve thequality of the produced leachates and minimise the risk of surface- and groundwatercontamination. Use of RM for waste stabilisation reduces disposal costs and associatedenvironmental impacts and may also improve the quality of the amended substrates prior to thedirect development of a vegetative cover on waste disposal sites

Υπηρεσίες

Στατιστικά