Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Existing and emerging technologies for the treatment of olive oil millwastewaters

Zacharaki Dimitra, Komnitsas Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/329A832D-22A8-406F-9D03-5885E0A0C0A8
Έτος 2009
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά D.Zaharaki, K. Komnitsas,"Existing and emerging technologies for the treatment of olive oil mill wastewaters," in 3rd Amireg International Conference Proceedings: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, 2009.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Olive oil mill wastewaters (OOMW) represent asignificant environmental problem especially inthe Mediterranean, the main olive oil productionregion in the world. Characterization of OOMWis carried out by determination of variousparameters, such as BOD5, COD and content oftotal phenols. The aim of this paper is toevaluate existing (physical, biological etc.) andemerging technologies for an integratedtreatment of OOMW. EU legislation regardingOOMW disposal practices is limited and onlyconcerns the protection of the environment fromthe adverse effects in soils and water bodies.

Υπηρεσίες

Στατιστικά