Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Metadata management and interoperability support for natural history museums

Makris Konstantinos, Skevakis Giannis, Kalokyri Varvara, Arapi Polyxeni, Christodoulakis Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/012D1964-6CF0-4202-B46D-F8A7304293B8
Έτος 2013
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά K. Makris, G. Skevakis, V. Kalokyri, P. Arapi and S. Christodoulakis, "Metadata management and interoperability support for natural history museums", in 2013 TPDL: International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL), pp. 120-131. doi. 10.1007/978-3-642-40501-3 https://doi.org/10.1007/978-3-642-40501-3_12
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Natural History Museums (NHMs) are a rich source of knowledge about Earth’s biodiversity and natural history. However, an impressive abundance of high quality scientific content available in NHMs around Europe remains largely unexploited due to a number of barriers, such as: the lack of interconnection and interoperability between the management systems used by museums, the lack of centralized access through a European point of reference like Europeana, and the inadequacy of the current metadata and content organization. The Natural Europe project offers a coordinated solution at European level that aims to overcome those barriers. This paper presents the architecture, deployment and evaluation of the Natural Europe infrastructure allowing the curators to publish, semantically describe and manage the museums’ Cultural Heritage Objects, as well as disseminate them to Europeana.eu and biodiversity networks like BioCASE and GBIF.

Υπηρεσίες

Στατιστικά