Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Removal of heavy metals from leachates usingpermeable reactive barriers filled with reactive organic/inorganic mixtures

Bazdanis Georgios, Komnitsas Konstantinos, Sahinkaya, E., Zacharaki Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F10F4BED-A0AF-4C7B-AAEB-91A2DDE2FF49
Έτος 2011
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G. Bazdanis, K. Komnitsas, E. Sahinkaya, D. Zaharaki, " Removal of heavy metals from leachates using permeable reactive barriers filled with reactive organic/inorganic mixtures," in 3rd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics and SECOTOX Conference(CEMEPE '11), June.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In the present experimental study the efficiency of permeable reactive barriers (PRBs) containingorganic material and limited quantities of zero valent iron, fly ash or red mud to remove heavymetals from leachates was assessed. Upflow laboratory column experiments were carried out tostudy the efficiency in terms of Cu, Zn, Ni and Mn removal. The columns were filled with eachreactive mixture and packed slightly to simulate field conditions; synthetic solutions with initialconcentration of 50 mg/L of each metal were used. Column effluents were sampled periodically andanalyzed for pH, oxidation-reduction potential, sulphate and metals concentration. Theexperimental results show in most cases adequate metal removal efficiency. XRD analyses wereused to elucidate the main removal mechanisms involved.

Υπηρεσίες

Στατιστικά