Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Allocation of oil families in Williston Basin (North America) oil using chemometric algorithms

Choustoulakis Kyriakos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5D362E3A-A3C9-4C29-9094-4D178E4D29E3
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Kyriakos Choustoulakis, "Allocation of oil families in Williston Basin (North America) oil using chemometric algorithms", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.61576
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Significant geochemical information is carried by the gasoline range, the saturate fraction and the biomarkers compositional data of oils. In this thesis the ability of chemometric methods is investigated in revealing of the oil families and the associated petroleum systems in Williston Basin. Multivariate statistical method of Principal Component Analysis (PCA) was applied to the gasoline range data, the saturate fraction data and to the biomarkers data for oil samples from the Williston Basin.Master thesis is organized in six chapters. Chapter 1 is an introduction that describes the scope of the thesis. Chapter 2 focuses on the introduction of the geological setting of the studied oils. Chapter 3 covers the principles of the Principal Component Analysis. In chapter 4 an extensive description of the MATLAB code used in this study is presented. Chapter 5 covers the examination of three implemented models that are: the Saturated Gasoline Model, the Biomarkers Model and the combined Biomarkers Gasoline and Saturated range Model. The aim of these models is to separate the oils into families and examine the performance of each model in family affiliation. In Williston Basin six oil families have been well recognized namely A, B, C, D, E and F. Finally in chapter 6 the conclusions of the three models are presented. In model 1 the separation of families A and C is clear, while samples from B and D oil families are overlapping. Model 2 shows a clear separation of oil families E and F while oil samples from family C arising as two different subgroups. Model 3 enhances the separation of C family oils into two distinct subgroups.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά