Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειραματική μελέτη απόδοσης φωτοβολταϊκού με χρήση υλικών αλλαγής φάσης

Kokkalis-Melas Periklis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2BF8C50C-850B-4B06-AE8D-07066E7A9559
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Περικλής Κοκκάλης-Μελάς, "Πειραματική μελέτη απόδοσης φωτοβολταϊκού με χρήση υλικών αλλαγής φάσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.61663
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν τεχνολογία που μπορεί να μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Η απόδοση τους επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, ένας εκ των οποίων είναι και η θερμοκρασία. Είναι γνωστό πως με την αύξηση της θερμοκρασίας μειώνεται η απόδοση του Φ/Β οπότε και κρίνεται αναγκαία η αποτελεσματική ρύθμιση της. Η μέθοδος ψύξης που εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία ήταν αυτή της παθητικής ψύξης του Φ/Β με τη χρήση παραφίνης στους 27οC (RT27 – σημείο τήξης 27οC) ως Υλικό Αλλαγής Φάσης (ΥΑΦ). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός μηχανισμού που θα ενσωματώνει το ΥΑΦ αυτό καθώς και η πειραματική αξιολόγηση της θερμικής και ηλεκτρικής συμπεριφοράς του πλαισίου. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας μετρήθηκαν οι τιμές των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών( έντασης (I) και τάσης (V)) και της θερμοκρασίας λειτουργίας τόσο για το φωτοβολταϊκό αναφοράς όσο και για το σύστημα φωτοβολταϊκούΥΑΦ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξήχθησαν και οι αντίστοιχες αποδόσεις. Το τελικό συμπέρασμα ήταν ότι με την εφαρμοσθείσα μέθοδο μπορεί να ελεγχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας του Φ/Β με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά