Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη αποκατάστασης ενός παραδοσιακου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία στο Βάμο

Tavlopoulou Efstathia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5519AF4D-CF7B-4722-9AA6-750F64B4CEE8
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευσταθία Ταυλοπούλου, "Μελέτη αποκατάστασης ενός παραδοσιακου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία στο Βάμο ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.61955
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάγκη για την διαχείριση πολλών κελυφών στον ελλαδικό χώρο και ειδικά στην Κρήτη ώθησε στην στροφή προς την αποκατάσταση υφιστάμενων κατασκευών με σκοπό την συντήρηση τους ή την επανάχρηση τους.Ο σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη, η επέμβαση και η αξιολόγηση του παραδοσιακού κτιρίου όσον αφορά την δομική του ακεραιότητα πριν και μετά την επέμβαση επανάχρησης του υφιστάμενου κελύφους. Η αξιολόγηση του επιτυγχάνεται με την χρήση μη καταστρεπτικών μεθόδων καθώς και με την προσομοίωση του κελύφους και της νέας πρότασης στο πρόγραμμα Marc Mentat με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Η εργασία είναι χωρισμένη σε πέντε ενότητες, οι οποίες ακλουθούν χρονικά και την πορεία διεξαγωγής της διπλωματικής διατριβής. Στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά σε εισαγωγικές, βασικές έννοιες που αφορούν τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και κατανόηση του κοινωνικού της ρόλου και σημασίας. Βασικά στοιχεία που αφορούν τη μελέτη αποτύπωσης ενός υφιστάμενου παραδοσιακού κτιρίου, την διάγνωση της παθολογίας του λόγω της φθοράς του στο χρόνο και, τέλος, τη μελέτη αποκατάστασης κι επανάχρησης του. Αναπτύσσονται οι έννοιες του μνημείου, του παραδοσιακού κτιρίου και συνόλου, και αναδεικνύεται ο ρόλος και η σημασία τους για τη σύγχρονη παραγωγή του κτισμένου και φυσικού περιβάλλοντος. Τέλος πραγματοποιείται η γνωριμία με το κτίριο προς εξέταση, μέσω της αρχιτεκτονικής και γεωγραφικής του ανάλυσης. Στην δεύτερη ενότητα ασχοληθήκαμε με την διάγνωση βλαβών αναλύοντας τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να εντοπιστούν βλάβες και αστοχίες στην τοιχοποιία. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών με μη καταστρεπτικές μεθόδους(NDT). Τα αποτελέσματα από τις NDT μας δίνουν στοιχεία για την δομική κατάσταση του κτιρίου αλλά και σημαντικές πληροφορίες για τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών, οι οποίες χρησιμοποιούνται αργότερα για την προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα Marc Mentat στην τρίτη ενότητα με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, όπου ελέγχεται η τρωτότητα τις κατασκευής και εντοπίζονται οι βλάβες που εκδηλώνονται στην φέρουσα τοιχοποιία υπό την επίδραση σεισμικών φορτίσεων.Μετά τον έλεγχο του υφιστάμενου κελύφους, στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η νέα πρόταση μελέτης και ο τρόπος σκέψης που οδήγησε σε αυτή την αρχιτεκτονική λύση.Στην πέμπτη ενότητα ακολουθεί έλεγχος με το πρόγραμμα Marc Mentat έτσι ώστε να μελετηθεί η στατική συμπεριφορά του κτιρίου με τις νέες προσθήκες και στην συνέχεια στην πέμπτη ενότητα να συγκριθούν οι δύο αναλύσεις της υφιστάμενης κατασκευής και της νέας κατασκευής και παρατίθενται τα αντίστοιχα συμπεράσματα καθώς και προτάσεις για την βελτιστοποίηση τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά