Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση σε αντλιοστάσια με αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας

Livaniou Argyro

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FFE095D2-8609-4016-B745-846282C56B76
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αργυρώ Λιβανίου, "Βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση σε αντλιοστάσια με αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.62255
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα αντλιοστάσια αποτελούν σημαντικό παράγοντα στο τομέα της ηλεκτρικήςενέργειας καθώς καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες για την λειτουργία τωνηλεκτροκίνητων αντλιών τους. Λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το σύγχρονοπαγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα, που συνίσταται από τα μειούμενα αποθέματατων παραδοσιακών πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την παγκόσμια κλιματικήαλλαγή, θα μπορούσε να εξεταστεί ένας πιο βιώσιμος και πιο φιλικός προς τοπεριβάλλον τρόπος λειτουργίας των αντλιοστασίων.Ορμώμενοι από τα παραπάνω, αναπτύσσεται η ανάγκη να καταφύγουμε στηναξιοποίηση των ΑΠΕ οι οποίες καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και είναι φιλικέςπρος το περιβάλλον. Ο σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής είναι ναεξεταστεί η βιωσιμότητα της ενσωμάτωσης της ηλιακής ενέργειας σε αντλιοστάσιαμε σκοπό την εξοικονόμηση τόσο ενέργειας όσο και χρημάτων αλλά και τηνσυμβολή στη προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεταιμια μελέτη περίπτωσης ενός αντλιοστασίου του ΟΑΚ ΑΕ ώστε να αποδειχθεί ηανταγωνιστικότητα της μερικής ή της πλήρους υποκατάστασης της ενέργειας από το ηλεκτρικό δίκτυο με την ηλιακή. Παράλληλα, υπολογίζεται το περιβαλλοντικό όφελος που συνδέεται με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την λειτουργία του αντλιοστασίου ενώ γίνεται και μια οικονομική αξιολόγηση του Φ/Β συστήματος άντλησης ώστε να βγουν συμπεράσματα για το αν μια τέτοια επένδυση είναι συμφέρουσα ή όχι για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τέλος, ένα άλλο γεγονός που συζητείται σε αυτή την εργασία είναι οι προοπτικές που ανοίγονται για την βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση των αντλιοστασίων με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας μέσω της πρόσφατης νομοθετικής κατοχύρωσης του συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας από Φ/Β.Από τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής προκύπτει ότι η χρήση των Φ/Βσυστημάτων ως πηγή ενέργειας για την τροφοδοσία των αντλιοστασίων είναι πολύ ελκυστική, καθώς υπάρχει μια φυσική σχέση μεταξύ της διαθεσιμότητας τηςηλιακής ενέργειας και της ζήτησης ενέργειας για άντληση νερού. Γίνεται φανερό ότι με την εγκατάστασή τους ένα μεγάλος μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας πουαπαιτείται για την λειτουργία των αντλιοστασίων μπορεί να καλυφθεί από αυτά,ενώ μετά την αποπληρωμή του αρχικού επενδυτικού κόστους η εξοικονόμησηχρημάτων είναι σημαντική. Τέλος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τοπεριβαλλοντικό όφελος από την χρήση μιας “πράσινης” τεχνολογίας όπως είναι ηΦ/Β τεχνολογία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά