Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Parallel query scheduling and optimization with time- and space-shared resources

Garofalakis Minos, Ioannidis, Yannis, 1930-

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3BE2F74A-F86C-4A59-B4A9-C82262F2353E
Έτος 1997
Τύπος Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά M. Garofalakis and Y. Ioannidis, "Parallel query scheduling and optimization with time- and space-shared resources", in 23rd VLDB Conference, August 1997, pp. 296-305.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Scheduling query execution plans is a particularly complexproblem in hierarchical parallel systems, where eachsite consists of a collection of local time-shared (e.g.,CPU(s) or disk(s)) and space-shared (e.g., memory) resourcesand communicates with remote sites by messagepassing.We develop a general approach to the problem,capturing the full complexity of scheduling distributedmulti-dimensional resource units for all kinds of parallelismwithin and across queries and operators. We presentheuristic algorithms for various forms of the problem, someof which are provably near-optimal. Preliminary experimentalresults confirm the effectiveness of our approach

Υπηρεσίες

Στατιστικά