Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Diagenesis of organic matter and fine clay minerals: a comparative study

Snowdon, L.R, P. R. Gunther, T. G. Powell, Foskolos Antonis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7F74544D-71FC-47EB-94CB-CAC0638340B4
Έτος 1978
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά T. G. Powell, A. E. Foscolos, P. R. Gunther, and L. R. Snowdon, "Diagenesis of organic matter and fine clay minerals: a comparative study", Geochim. Cosmochim. Acta, vol. 42, no. 8, pp. 1181-1197, Aug. 1978. doi:10.1016/0016-7037(78)90113-8 https://doi.org/10.1016/0016-7037(78)90113-8
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

A geochemical study has been made of fine clay minerals and organic matter in subsurface shale samples from the Canadian Northwest Territories. The mixed layer clays comprise smectite-vermiculite-illite but are transformed during thermal diagenesis to a pseudo-quaternary system (smectitevermiculite-illite-chlorite) by incorporation of amorphous inorganic material. The first clay dehydration occurs prior to hydrocarbon generation and is accompanied by adsorption of K+ and substitution of Al3+ for Si4+ in the clay lattice. Vermiculite is an intermediary in the transformation of smectite to illite and in the presence of Ca2+ ions delays the second dehydration step to the zone where cracking of liquid hydrocarbons to gas occurs.Hydrocarbon generation commences at a vitrinite reflectance level of ≅ 0.5% R0 maximum in both amorphous and woody-herbaceous organic matter but does not reach a significant level in the latter case until reflectance levels of 0.7% R0 maximum. The pristane to phytane ratio and proportion of n-alkanes and acyclic isoprenoids increase during hydrocarbon generation from woody-herbaceous organic matter. Anomalous hydrocarbon yields from certain samples are attributed to high concentrations of plant resins. Destructions of liquid hydrocarbons by cracking commences at a reflectance level of 1.0% R0 maximum and is essentially complete by a reflectance level of 1.4% R0 maximum. The proportion of n-alkanes in the saturates decreases during cracking of the liquid hydrocarbons.

Υπηρεσίες

Στατιστικά