Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος για την προσομοίωση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Papantonakis Theodosios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8FE98DAB-A438-4A06-8E32-C614D3A05671
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεοδοσιος Παπαντωνακης, "Ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος για την προσομοίωση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.62621
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη μιας εφαρμογής, σε γλώσσα προγραμματισμού Java, με τη βοήθεια της οποίας ο χρήστης θα μπορεί να προσομοιώσει συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφαρμογή ονομάστηκε “GUIPFS” από τα αρχικά “Graphical User Interface for Power Flow Simulation”.Στο 1o κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αναλύεται η δομή των ΣΗΕ και ζητήματα όπως η παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο κεφάλαιο 2 αναλύεται το πρόβλημα υπολογισμού της ροής φορτίου σε ένα ΣΗΕ. Πιο συγκεκριμένα γίνεται η παράσταση του κάθε στοιχείου ενός ΣΗΕ και στη συνέχεια εξηγούνται οι εξισώσεις ροών φορτίου. Θεμελιώνεται το πρόβλημα ροής φορτίου και παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι για την επίλυσή του. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται η εισαγωγή στο εργαλείο του MATPOWER. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα του Matlab προκειμένου να επιλύονται εξισώσεις ροής φορτίου. Περιγράφεται η μαθηματική μοντελοποίηση των εξαρτημάτων ενός ΣΗΕ και ο τρόπος που εισέρχονται τα δεδομένα στο MATPOWER. Επίσης εξηγείται η λειτουργία των βασικών εντολών «runpf» και «runopf» για την επίλυση προβλημάτων ροής φορτίου και βέλτιστης ροής φορτίου, αντίστοιχα.Το 4ο κεφάλαιο αποτελεί την αναλυτική περιγραφή του λογισμικού που σχεδιάστηκε, το “GUIPFS”. Δίνονται αναλυτικές οδηγίες της χρήσης του, καθώς επίσης παρουσιάζεται το πώς φαίνονται και επεξεργάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων. Επιπρόσθετα δίνονται ορισμένες συμβουλές για την σωστή χρήση του εργαλείου προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία προσομοίωσης. Τέλος προσομοιώνεται ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με 14 ζυγούς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά