Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ταυτοποίηση οικογενειών πετρελαίου στη λεκάνη Williston του Καναδά με οργανική γεωχημική ανάλυση

Glarou Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CEB6D445-368E-49D5-8DB5-72EE55800EDD
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερινη Γλαρου, "Ταυτοποίηση οικογενειών πετρελαίου στη λεκάνη Williston του Καναδά με οργανική γεωχημική ανάλυση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.62657
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η λεκάνη Williston της Βόρειας Αμερικής αποτελεί μία περιοχή μεγάλου ενδιαφέροντος στην εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου. Αποτελείται από ορίζοντες παραγωγής πετρελαίου σε πολλούς σχηματισμούς του Φανεροζωικού, όπου τα πετρέλαια εμφανίζονται σε υπόγειες παγίδες ανάμεσα στις εναλλαγές των στρωμάτων. Στη λεκάνη έχουν αναγνωριστεί 6 κύριες οικογένειες πετρελαίων (A, B, C, D, E, F) καθώς και αρκετές υποομάδες τους, σαν αποτέλεσμα των πολυάριθμων γεωλογικών και γεωχημικών ερευνών.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση των στοιχείων σύστασης των πετρελαίων τα οποία μπορούν να επιβεβαιώσουν την ταξινόμηση τους στις προαναφερθείσες οικογένειες. Συνολικά αναλύθηκαν 20 δείγματα από 5 οικογένειες (A, B, C, D, E). Η γεωχημική ανάλυση περιλαμβάνει τη χρωματογραφία ανοικτής στήλης, την αέρια χρωματογραφία-φασματοσκοπία μάζας (GC-MS) και την υπέρυθρη φασματοσκοπία (FT-IR). Υπολογίστηκαν οι περιεκτικότητες σε κορεσμένους και αρωματικούς υδρογονάνθρακες, οι συγκεντρώσεις βιοδεικτών και επιλεγμένοι γεωχημικοί δείκτες. Αρκετοί δείκτες αποδείχθηκαν ικανοί να επιβεβαιώσουν την ταξινόμηση των δειγμάτων στις αντίστοιχες οικογένειες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η οικογένεια Α ξεχωρίζει με τους λόγους Ph/nC18 και nC24+/nC24-, η οικογένεια Β με το λόγο nC24+/nC24-, η οικογένεια C με το λόγο Pr/nC17 ενώ η οικογένεια Ε εμφανίζει τη μικρότερη περιεκτικότητα σε ελαφρούς και κορεσμένους υδρογονάνθρακες.Τέλος χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ιεραρχικής ταξινόμησης των δειγμάτων πετρελαίου με χρήση Matlab, με βάση διαφορετικά στοιχεία σύστασης για την οπτικοποίηση των αναλυτικών αποτελεσμάτων, η οποία έδωσε δενδρογράμματα με ικανοποιητικό διαχωρισμό ανάμεσα στα δείγματα του πετρελαίου των διαφορετικών οικογενειών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά