Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύγκριση ακρίβειας πρόβλεψης και αξιολόγηση μεθόδων υπολογισμού πυκνότητας πετρελαίων σε συνθήκες ταμιευτήρων.

Karimi Masood

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/70141ABD-487B-48FB-B9A4-593B7A45B3A7
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Masood Karimi, "Σύγκριση ακρίβειας πρόβλεψης και αξιολόγηση μεθόδων υπολογισμού πυκνότητας πετρελαίων σε συνθήκες ταμιευτήρων.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.62677
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην Μηχανική Ταμιευτήρων η τιμή της πυκνότητας σε συνθήκες ταμιευτήρα, είναι κρίσιμη ιδιότητα διότι προσδιορίζει τη θέση των ρευστών στο πορώδες μέσο, την απόδοση των μεθόδων ανάκτησης, τις πιέσεις που επικρατούν στα διάφορα σημεία του ταμιευτήρα, την αναγκαιότητα ή μη εφαρμογής μεθόδων τεχνητής άντλησης, όπως επίσης και διάφορων άλλων παραμέτρων που χρειάζονται για τους υπολογισμούς της Μηχανικής Ταμιευτήρων και Παραγωγής Πετρελαίου όπως η προσομοίωση του ταμιευτήρα, η μοντελοποίηση της ροής στο πορώδες μέσο, ο υπολογισμός αποθεμάτων, κλπ. Ακόμα η πυκνότητα των ρευστών δεν είναι σταθερή κατά την διάρκεια της εκμετάλλευσης. Έχει άμεση σχέση με την πίεση, την θερμοκρασία και τη σύσταση τους. Για τους παραπάνω λόγους μια ακριβής εκτίμηση της πυκνότητας αποτελεί μείζονος σημασίας για την Μηχανική Ταμιευτήρων και Παραγωγής Πετρελαίου.Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση ακρίβειας πρόβλεψης διαφόρων μεθόδων εκτίμησης/υπολογισμού της πυκνότητας πετρελαίων σε συνθήκες ταμιευτήρων με έμφαση στη χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων διαθέσιμων δεδομένων όπως συμβαίνει κατά τα πρώτα στάδια της έρευνας. Οι διάφορες αυτές μέθοδοι μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα εμπειρικά μοντέλα και τα μοντέλα με θεωρητικό υπόβαθρο. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι σχέσεις/εξισώσεις οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα παραγωγής. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι καταστατικές εξισώσεις που απορρέουν από την θεωρία των ιδανικών αερίων και χρησιμοποιούν πειραματικά δεδομένα σύστασης και χαρακτηρισμού των ρευστών για την ανάπτυξη τους. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα διπλωματική εργασία εκτός από την σύγκριση ακρίβειας πρόβλεψης των διαφόρων μεθόδων υπολογισμού της πυκνότητας γίνεται και εκτεταμένη ανάλυση ως προς την επιρροή που έχουν οι τυχόν αποκλίσεις των πειραματικών μετρήσεων και των δεδομένων παραγωγής. Η επιρροή αυτή εξετάζεται με την χρήση της παραγώγου της πυκνότητας ως προς τα δεδομένα αυτά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά