Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πιθανοκρατική ανάλυση ευστάθειας εδαφικών πρανών

Charalampopoulos Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D2E64743-87B2-4983-83B1-0A0D6F1B8C33
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος, "Πιθανοκρατική ανάλυση ευστάθειας εδαφικών πρανών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.62679
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο συντελεστής ασφαλείας εδαφικών πρανών συνήθως υπολογίζεται στην πράξη με τη μέθοδο οριακής ισορροπίας ή άλλη όπως λ.χ. υπολογιστικής μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων κ.λπ., θεωρώντας τις μέσες τιμές των παραμέτρων συνοχής και μοναδιαίου βάρους του εδάφους αλλά και των φορτίων που τείνουν να προκαλέσουν την αστοχία (εξωτερικά επιβαλλόμενα φορτία, υπόγειο ύδωρ, σεισμικά φορτία κ.λπ.). Όμως όλες οι παράμετροι αυτές στην πραγματικότητα επιδεικνύουν κάποια διακύμανση και ακολουθούν κάποια στατιστική κατανομή γύρω από την μέση τιμή, που μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στον υπολογισμό του συντελεστού ασφαλείας. Επίσης μπορεί να επιδεικνύουν και συσχέτιση στο χώρο. Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε την επίδραση της ακτίνας χωρικής συσχέτισης εκθετικού μοντέλου συσχέτισης της συνοχής και γωνίας εσωτερικής τριβής στον συντελεστή ασφαλείας συγκεκριμένου εδαφικού πρανούς με την υπολογιστική μέθοδο των τυχαίων πεπερασμένων στοιχείων. Καταδεικνύεται ότι η ακτίνα συσχέτισης στο χώρο έχει μεγάλη επίδραση στην στατιστική κατανομή των συντελεστών ασφαλείας. H επίδραση αυτή μπορεί να εκφρασθεί με την βοήθεια της έννοιας του δείκτη αξιοπιστίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά