Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία πολύπλοκων γεγονότων στο κατανεμημένο σύστημα Storm

Didymiotis-Ventouris Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/88B7C518-BA56-4F62-B893-6C91781784F3
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Διδιμιώτης-Βεντούρης, "Επεξεργασία πολύπλοκων γεγονότων στο κατανεμημένο σύστημα Storm", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.62717
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Επεξεργασία Πολύπλοκων Γεγονότων (Complex Event Processing) είναι μια μέθοδος εντοπισμού, ανάλυσης και επεξεργασίας ροών πληροφορίας και πιο συγκεκριμένα γεγονότων που συμβαίνουν (events). Διαφέρει από το Επεξεργασία Γεγονότων (Event Processing) διότι συνδυάζει πληροφορία από πολλαπλές πηγές, για να ανταποκριθεί σε πιο περίπλοκες συνθήκες. Στόχος του είναι να εντοπίσει καταστάσεις που εμπίπτουν σε συνθήκες βασισμένες σε μια σειρά από γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα σε ένα δυναμικό χρονικό πλαίσιο. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να είναι είτε αλληλουχία (SEQUENCE) γεγονότων είτε λογικές πράξεις μεταξύ γεγονότων (AND, OR) είτε και συνδυασμός αυτών. Με αυτής τη μέθοδο καθίσταται εφικτός ο εντοπισμός σημαντικών καταστάσεων και η αντιμετώπιση αυτών το τάχιστο δυνατό.Για να επιτύχουμε την κλιμάκωση ενός CEP συστήματος σε μεγάλο όγκο δεδομένων, είναι επιθυμητή η δυνατότητα παραλληλοποίησης του σε μεγάλο αριθμό από υπολογιστές οι οποίοι ανήκουν σε μία συστάδα (cluster). Για αυτό το λόγο, σε αυτή την εργασία η μέθοδος Επεξεργασίας Πολύπλοκων Γεγονότων (CEP) υλοποιείται χρησιμοποιώντας το κατανεμημένο υπολογιστικό σύστημα Storm που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Κατασκευάσαμε μια τοπολογία που χρησιμοποιεί το σύστημα και υλοποιεί τη μέθοδο ΕΠΓ με πλήρη επεκτασιμότητα. Στη τοπολογία μας γίνεται συνεχή επεξεργασία γεγονότων σε πραγματικό χρόνο και ανίχνευση μοτίβων που δίνει, ανανεώνει και διαγράφει ο χρήστης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά