Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Περιβαλλοντική αξιολόγηση φωτοβολταϊκού λεπτού υμένα στις μεσογειακές συνθήκες

Ragousis Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/01C0377D-741C-4A2B-8236-31EE652945C0
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Ραγκούσης, "Περιβαλλοντική αξιολόγηση φωτοβολταϊκού λεπτού υμένα στις μεσογειακές συνθήκες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.63031
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Την περίοδο που διανύουμε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η κλιματική αλλαγή. Πολλοί ερευνητές παγκοσμίως έχουν επικεντρωθεί στην εύρεση και βελτιστοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, η βιωσιμότητα και οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις αυτών των συστημάτων δεν έχουν αναλυθεί επισταμένως. Μια ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος περιβαλλοντικής αξιολόγησης των συστημάτων αυτών είναι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής. Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενες ροές υλικών, ενέργειας όπως και οι εκπομπές των αερίων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον εμφανίζονται στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν τα περιβαλλοντικά φορτία που εκλύονται κατά τη συναρμολόγηση ενός απλού φωτοβολταϊκού πλαισίου λεπτού υμένα αλλά και του πρότυπου συστήματος του εργαστηρίου, με τη βοήθεια του λογισμικού SimaPro. Το πρότυπο σύστημα ΦΒ-ΥΑΦ που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, αποτελείται από ένα ΦΒ πλαίσιο τύπου Sharp NA135L5 και δεξαμενή χάλυβα η οποία εμπεριέχει Υλικό Αλλαγής Φάσης στο εσωτερικό της, με σκοπό τη ρύθμιση της θερμοκρασίας λειτουργίας του πλαισίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της λειτουργίας του πρότυπου συστήματος παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση, ωστόσο στα πλαίσια της παρούσας μελέτης εξετάζεται η περιβαλλοντική απόδοσή του, προκειμένου να αποτιμηθεί το όφελος σε σχέση με το κόστος από την κατασκευή της δεξαμενής υποδοχής του ΥΑΦ, η οποία έχει ως βασικό υλικό γαλβανισμένο χάλυβα. Μια τροποποίηση που έγινε στο παραπάνω σύστημα ήταν η αλλαγή του υλικού κατασκευής της δεξαμενής σε αλουμίνιο. Από τα τελικά αποτελέσματα σύγκρισης των τριών συστημάτων παρατηρήθηκε ότι το ΦΒ-ΥΑΦ με τη δεξαμενή του αλουμινίου έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σχέση με τα αντίστοιχα συστήματα που εξετάστηκαν, τα οποία εμφανίζουν σχεδόν όμοια περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά