Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη αυτόματου συστήματος επιτόπιας μέτρησης λίπανσης εδάφους με χρήση μικροελεγκτή

Leledakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/678F8EBE-2BBC-48E6-8AA8-780E399559EB
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Λελεδάκης, "Ανάπτυξη αυτόματου συστήματος επιτόπιας μέτρησης λίπανσης εδάφους με χρήση μικροελεγκτή", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.63131
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Πρωταρχικός στόχος η αποτελεσματική εξαγωγή της συγκέντρωσης του φωσφόρου από ένα διηθημένο διάλυμα εδάφους. Περιλαμβάνοντας και μέτρηση pH του διαλύματος δηλαδή του εδάφους.Στο πρώτο Κεφάλαιο αναλύουμε τις ιδιότητες του φωτός και την συμπεριφορά των φωτονίων σε συνδυασμό με βασικές αρχές και γνώσης για την εκμετάλλευση του.Δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των όρων της Απορρόφησης και της συσχέτισης της με την επιζητούμενη Συγκέντρωση μέσω του νόμου Beer-Lambert παραθέτοντας περιορισμούς και αποκλίσεις τόσο πραγματικες οσο χημικές και φαινομενικές .Τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε και αναλύουμε ένα από τα 3 κυρία θρεπτικά χαρακτηριστικά του εδάφους, τον Φωσφόρο , τις μορφές που βρίσκετε στο έδαφος και τον αντίστοιχο κύκλο μεταφοράς του μέσα στο έδαφος. Ακόμα παρουσιάζουμε τις τις μεθόδους χρωματισμού του δηλαδή χημικές αντιδράσεις για την ανίχνευση.Τέταρτο κεφάλαιο αναφέρουμε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιήσαμε με την βασική τους θεωρία ώστε να έχουμε το επιστημονικό υπόβαθρο για την επεξήγηση του επόμενου κεφαλαίου. Επίσης συνοπτικά παρουσιάζουμε των μικροελεγκτή μας διότι η χρήση του θεωρείτε τετριμμένη.Πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής ανάλυση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που υλοποιήσαμε και η παρουσίαση των διαγραμμάτων ροής που βασίστηκε η δομή του κώδικας μας , ώστε να γίνεται κατανοητή η συστοιχία των εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκε για την συγκεκριμένη εφαρμογή.Τελευταίο το έκτο κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται οι μετρήσεις- αποκλίσεις και σφάλματα ώστε να μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον και να γίνει πιο αποδοτική η συσκευή μας. Καθώς εξαρτήματα και μέθοδοί που χρησιμοποιήθηκαν άλλα απορρίφθηκαν λόγου αυξήσεις των εξόδων κατασκευής και μείωσης της αποδοτικότητας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά