Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση αξιών γης στην περιοχή Ακρωτηρίου με χρήση GIS

Charokopos Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/33151234-2A43-493E-9CD9-A1A0D823E4D7
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά την συγκέντρωση , την ανάλυση , και την κατηγοριοποίηση διαφόρων δεδομένων σχετικά με την αξία και τον τρόπο χρήσης της γης στην ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου . Επιπλέον , στην συγκεκριμένη διπλωματική δίνονται πληροφορίες για την ιστορία , την γεωγραφία , το κλίμα , και τις γενικότερες οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Ακρωτηρίου καθώς και την νομοθεσία σχετικά με τις χρήσεις γης και την περιβαλλοντική αδειοδότηση στην συγκεκριμένη περιοχή . Ακόμα , μέσω του προγράμματος GIS πραγματοποιείται η σχεδίαση διαφόρων χαρτών , οι οποίοι απεικονίζουν την αξία της γης (σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο) στις διάφορες περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου .Επίσης , στην συγκεκριμένη διπλωματική δίνονται μία σειρά από διαγράμματα , στα οποία εκφράζεται η διαχρονική εξέλιξη της τιμής της γης στην Δ.Ε. Ακρωτηρίου καθώς και η προσφορά των κατοικιών, οικοπέδων και αγροτεμαχίων προς πώληση στις διάφορες περιοχές της Δ.Ε.Ακρωτηρίου . Επιπλέον , σχολιάζοντας τα αποτελέσματα , γίνεται μία εμπεριστατωμένη κριτική σχετικά με την εκμετάλλευση της περιοχής του Ακρωτηρίου , με ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής για μία καλύτερη μελλοντική αξιοποίηση της .Τέλος, διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις ,μέτρα και σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής του Ακρωτηρίου , με επίκεντρο την γη και τις δραστηριότητες γύρω από αυτήν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά