Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση αξιών γης στην περιοχή Ακρωτηρίου με χρήση GIS

Charokopos Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/33151234-2A43-493E-9CD9-A1A0D823E4D7
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Χαροκόπος, "Διερεύνηση αξιών γης στην περιοχή Ακρωτηρίου με χρήση GIS", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.63431
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά την συγκέντρωση , την ανάλυση , και την κατηγοριοποίηση διαφόρων δεδομένων σχετικά με την αξία και τον τρόπο χρήσης της γης στην ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου . Επιπλέον , στην συγκεκριμένη διπλωματική δίνονται πληροφορίες για την ιστορία , την γεωγραφία , το κλίμα , και τις γενικότερες οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Ακρωτηρίου καθώς και την νομοθεσία σχετικά με τις χρήσεις γης και την περιβαλλοντική αδειοδότηση στην συγκεκριμένη περιοχή . Ακόμα , μέσω του προγράμματος GIS πραγματοποιείται η σχεδίαση διαφόρων χαρτών , οι οποίοι απεικονίζουν την αξία της γης (σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο) στις διάφορες περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου .Επίσης , στην συγκεκριμένη διπλωματική δίνονται μία σειρά από διαγράμματα , στα οποία εκφράζεται η διαχρονική εξέλιξη της τιμής της γης στην Δ.Ε. Ακρωτηρίου καθώς και η προσφορά των κατοικιών, οικοπέδων και αγροτεμαχίων προς πώληση στις διάφορες περιοχές της Δ.Ε.Ακρωτηρίου . Επιπλέον , σχολιάζοντας τα αποτελέσματα , γίνεται μία εμπεριστατωμένη κριτική σχετικά με την εκμετάλλευση της περιοχής του Ακρωτηρίου , με ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής για μία καλύτερη μελλοντική αξιοποίηση της .Τέλος, διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις ,μέτρα και σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής του Ακρωτηρίου , με επίκεντρο την γη και τις δραστηριότητες γύρω από αυτήν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά