Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση βιο-τασιενεργών ουσιών στην αποδόμηση πετρελαϊκών υδρογονανθράκων

Borboudakis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0F0F52AF-62CA-43E9-817F-EA2D3EADBFA5
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Μπορμπουδάκης, "Επίδραση βιο-τασιενεργών ουσιών στην αποδόμηση πετρελαϊκών υδρογονανθράκων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.63751
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι διαρροές πετρελαίου αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τα οικοσυστήματα,δημιουργώντας στις περισσότερες περιπτώσεις σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα.Όσον αφορά τις περιπτώσεις διαρροών πετρελαίου στη θάλασσα (πετρελαιοκηλίδες), η εξυγίανση του περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Η μέθοδος της ενισχυμένης βιοαποδόμησης πετρελαίου αποτελεί ένα εξαιρετικό τεχνολογικό επίτευγμα αποκατάστασης θαλάσσιου περιβάλλοντος, το οποίο στηρίζεται στην ικανότητα των αυτόχθονων μικροοργανισμών (βακτήρια και μύκητες) να αποδομούν το πετρέλαιο. Η ενίσχυση των μικροοργανισμών γίνεται με την προσθήκη κατάλληλων θρεπτικών υλικών (φώσφορο, άζωτο), σε συνδυασμό με λιπόφιλες φυσικές ουσίες και επιλεγμένες επιφανειοδραστικές ουσίες βιολογικής προέλευσης (biosurfactants), με σκοπό την ταχύτερη διέγερση τους.Στην παρούσα διπλωματική εργασία σε ένα πείραμα 56 ημερών μελετήθηκε η επίδραση της χρήσης επιλεγμένων λιπόφιλων φυσικών ουσιών (ουρικό οξύ και λεκιθίνη) , σε συνδυασμό με τρεις διαφορετικές επιφανειοδραστικές ουσίες βιολογικής προέλευσης (Rahmnolipids, BB1000, New Cherry), όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τους στην αποδόμηση υδρογονανθράκων ακατέργαστου αργού πετρελαίου (crude oil) σε θαλάσσιο περιβάλλον.Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση των παραγόντων βιοεξυγίανσηςβασίζεται στο τροποποιημένο πρωτόκολλο δοκιμής της αποτελεσματικότητας των παραγόντων της μεθόδου που ανέπτυξε η EPA (Environmental Protection Agency) [40CFR Ch. I, Pt 300, App.C]. Το πρωτόκολλο εξετάζει τη μικροβιακή δραστηριότητα μέσω της ανάλυσης του πιο πιθανού αριθμού (Most Probable Number) και ποσοτικοποιεί την απομάκρυνση των κορεσμένων υδρογονανθράκων και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) με τη χρήση GC/MS.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά