Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη βιωσιμότητας συστήματος παραγωγής βιοντίζελ με την μέθοδο ανάλυσης κύκλου ζωής

Antoniadis-Gavriil Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/01BD8788-CFA4-48E3-B221-B2FF12A27FB9
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Αντωνιάδης-Γαβριήλ, "Μελέτη βιωσιμότητας συστήματος παραγωγής βιοντίζελ με την μέθοδο ανάλυσης κύκλου ζωής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.63771
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι μελέτη της βιωσιμότητας ενός συστήματος παραγωγής βιοντίζελ από μικροφύκη με τη μέθοδο ανάλυσης κύκλου ζωής. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν τέσσερις διαφορετικές καλλιέργειες μικροφυκών ως προς την διαδικασία παραγωγής τους και στην συνέχεια έγινε σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με το συμβατικό ντίζελ. Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν λήφθηκαν υπόψη βάση των ελληνικών στοιχείων. Είναι γεγονός ότι στις μέρες η κλιματική αλλαγή έχει θέσει ως αναγκαία προϋπόθεση την χρήση βιοκαυσίμων έναντι των κοινών καυσίμων. Στη βάση αυτή έχει αναπτυχθεί μεγάλη έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο γύρω από τον τομέα των μικροφυκών, καθώς αποτελούν μία πολλά υποσχόμενη πηγή βιοκαυσίμων λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους. Παρόλα αυτά η έρευνα αυτή βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο λόγω της ποικιλότητας των ειδών αλλά και των μεθόδων παραγωγής τους. Τα περιβαλλοντικά φορτία που προκύπτουν ανά κιλό παραγόμενου βιοντίζελ δείχνουν ότι η καλλιέργεια με την μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον είναι αυτή του είδους Spirulina Platensis σε ανοιχτή δεξαμενή. Ωστόσο συγκριτικά με το κοινό ντίζελ τα αποτελέσματα μοιάζουν αποθαρρυντικά. Μόνο με την χρήση των εναλλακτικών σεναρίων προκύπτουν μικρότερες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις για ορισμένες από τις εξεταζόμενες καλλιέργειες σε σχέση με το ντίζελ. Τα αποτελέσματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μόνο με την εξέλιξη των τεχνολογιών παραγωγής και την διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας με μικρότερες ενεργειακές απαιτήσεις μπορεί να καταστεί εφικτή η βιωσιμότητα παρόμοιων διαδικασιών παραγωγής βιοντίζελ, καθώς με τις παρούσες συνθήκες το προερχόμενο από μικροφύκη βιοντίζελ φαντάζει περιβαλλοντικά ασύμφορο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά