Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τηλεμετρική εφαρμογή βασισμένη σε μικροελεγκτή για αποφυγή συγκρούσεων σε πολυκόπτερα

Prokas Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/392E7FA6-FF89-45B0-A411-24E6E63F5264
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Nikolaos Prokas, "Microcontroller based telemetry application for collision avoidance in multicopters", Diploma Work, School of Electronic Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.63816
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Την τελευταία δεκαετία, η μετάβαση της βιομηχανίας κατασκευής και αξιοποίησης μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (UAV - Unmanned Airborne Vehicles) από στρατιωτικές σε αμιγώς εμπορικές, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές έχει αυξήσει κατακόρυφα την διείσδυσή τους στην κοινωνία. Η συνεχής τεχνολογική βελτίωση των UAVs σε συνδυασμό με την μείωση του κόστους προμήθειάς τους, τα καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή για τον απλό πολίτη. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα εμπορικά συστήματα χαμηλού κόστους που διατίθενται στην αγορά έχουν περιορισμένες τεχνικές δυνατότητες (π.χ. απλή λήψη φωτογραφιών) και η προσαρμογή σε αυτά νέων αισθητήρων καθίσταται ιδιαίτερα απαιτητική εάν όχι αδύνατη. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προσθήκη ενός ενσωματωμένου (embedded) συστήματος το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζει διαφορετικού τύπου αισθητήρες, ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του, βελτιώνοντας έτσι την χρηστικότητα και τη σχέση κόστους-αξίας (value-for-money) του UAV. Προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, απαιτήθηκε η δημιουργία καινοτόμου πρωτοκόλλου επικοινωνίας, βασισμένου στο I2C, και το οποίο επιτρέπει την ταχεία και αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων από το ενσωματωμένο σύστημα προς τον υπολογιστή ελέγχου πτήσης (flight controller) του UAV. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της αξιοπιστίας του νέου αυτού πρωτοκόλλου επικοινωνίας, όπως προέκυψαν από ελέγχους σε πραγματικές συνθήκες πτήσης, οδήγησαν στην αξιοποίησή του και σε άλλο τομέα της πτήσης του UAV. Συγκεκριμένα, το ίδιο πρωτόκολλο χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να γίνει μεταφορά δεδομένων αισθητήρων εγγύτητας στο UAV στα πλαίσια διαδικασιών αποφυγής συγκρούσεων με αντικείμενα ή/και άλλα UAV. Η διαθεματική προσέγγιση (embedded systems, flight controller, μηχανολογικές κατασκευές, αεροδυναμική, ασφάλεια πτήσεων, διαχείριση σμήνους αεροσκαφών) που ακολουθήθηκε, οδήγησε στη δημιουργία ενός προϊόντος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τις εταιρείες κατασκευής UAV, όσο και ανεξάρτητα, από τον κάθε πολίτη προκειμένου να κατασκευάσει ή παραμετροποιήσει μόνος του το UAV που επιθυμεί.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά