Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη για την ενεργειακή αξιοποίησης κληματιδών μέσω καύσης σε ρευστοποιημένη κλίνη – παραμετρική αξιολόγηση εκπομπών και τεφρών

Trikouvertis Georgios-Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3EAD7AA8-9F3C-46B9-B8B8-0D2E3CB6FF4F
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος-Μάριος Τρικουβέρτης, "Μελέτη για την ενεργειακή αξιοποίησης κληματιδών μέσω καύσης σε ρευστοποιημένη κλίνη – παραμετρική αξιολόγηση εκπομπών και τεφρών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.63951
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από πειράματα καύσης υπολειμμάτων από τα κλαδοδέματα καλλιέργειας αμπελοειδών σε μια μονάδα ρευστοποιημένης κλίνης (Fluidized Bed Combustion, FBC). Μελετήθηκαν η απόδοση της καύσης και οι εκπομπές των αερίων ρύπων (CO, SO2 και NOX), καθώς επίσης και η σύσταση των τεφρών που παράγονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες καύσης. Για τα πειράματα, επιλέχθηκαν δύο ανεξάρτητες μεταβλητές: η παροχή καυσίμου τροφοδοσίας και ο λόγος περίσσειας αέρα. Η παροχή καυσίμου ρυθμιζόταν σε 10, 12 ή 14 g/min, ενώ ο λόγος λ της περίσσειας αέρα κυμαινόταν μεταξύ των τιμών 1,3 και 1,7. Για τον υπολογισμό της απόδοσης της καύσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της απώλειας θερμότητας . Το καύσιμο έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και σε θείο, υψηλή περιεκτικότητα σε πτητικά συστατικά και χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα, γεγονός που το καθιστά καλής ποιότητας. Η καύση του δείγματος πραγματοποιήθηκε εντός της κλίνης. Οι εκπομπές CO ήταν χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια, ενώ οι εκπομπές SO2 ήταν αμελητέες. Οι εκπομπές NOX σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν υψηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι ιπτάμενες τέφρες των κληματίδων έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε Ca, Si, P, K, Mg και Sr. Η περιεκτικότητα όλων των τεφρών σε τοξικά βαρέα μέταλλα (As, Cd, Hg, Pd) είναι χαμηλή. Σύμφωνα με την ορυκτολογική ανάλυση, τα κύρια ορυκτά που εντοπίστηκαν στις ιπτάμενες τέφρες είναι ο ασβεστίτης και ο φερχιλδίτης. Η υψηλότερη απόδοση καύσης παρατηρήθηκε κατά την καύση των κληματίδων για τροφοδοσία καυσίμου F=10g/min και λόγο περίσσειας αέρα λ=1,3. Η αύξηση της περίσσειας αέρα ή η μείωση της τροφοδοσίας του καυσίμου οδήγησε σε μείωση της θερμοκρασίας καύσης και των εκπομπών στη ρευστοποιημένη κλίνη. Η μεταβολή των παραμέτρων αυτών δεν επηρέασε ουσιαστικά τη σύσταση των ιπτάμενων τεφρών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά