Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απομάκρυνση τοξικών μετάλλων από το έδαφος με τη συμβολή μικροοργανισμών

Chatzivgeri Argyro

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3AF1D5AC-03B6-485C-ADDC-AF52501D2BBB
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αργυρώ Χατζηβγέρη, "Απομάκρυνση τοξικών μετάλλων από το έδαφος με τη συμβολή μικροοργανισμών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.63971
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στον έλεγχο της ανθεκτικότητας μικροοργανισμών που βρίσκονται στο έδαφος σε διαφορετικές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και στη δυνατότητα απομάκρυνσής τους.Τα στάδια εκτέλεσης συνοψίζονται στα παρακάτω:• Συλλογή δειγμάτων εδάφους από διάφορες περιοχές του Ν. Χανίων και απομόνωση αυτόχθονων βακτηρίων.• Έλεγχος της ανθεκτικότητας των βακτηρίων αυτών σε διαφορετικές συγκεντρώσεις επιλεγμένων διαλυμάτων βαρέων μετάλλων.• Έλεγχος απομάκρυνσης των μετάλλων από τα διαλύματα ως αποτέλεσμα δράσης των βακτηρίων.• Ταυτοποίηση των ανθεκτικών βακτηριακών στελεχών.• Έλεγχος ανθεκτικότητας των ταυτοποιημένων στελεχών σε δείγματα εδάφους, κατόπιν προσθήκης των μετάλλων.• Δυνατότητα απομάκρυνσης των μετάλλων από τα δείγματα εδάφους κατόπιν δράσης των βακτηρίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά