Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων μέτρησης συγκέντρωσης όζοντος και εφαρμογή στην καταστροφή του μύκητα botrytis cinerea

Poimenidis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B87C2494-DDE7-473C-B657-CC292CD0DB6B
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Ποιμενίδης, "Ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων μέτρησης συγκέντρωσης όζοντος και εφαρμογή στην καταστροφή του μύκητα botrytis cinerea", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό τμήμα, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64064
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μια φορητή και υψηλής πιστότητας πειραματική διάταξη για την μέτρηση συγκέντρωσης αερίου με τη χρήση διόδου εκπομπής φωτός (LED). Η συγκεκριμένη διάταξη κατασκευάστηκε, με σκοπό να μπορεί να προωθηθεί και να χρησιμοποιηθεί και στη βιομηχανία εκτός από το εργαστήριο παρέχοντας όλα τα πλεονεκτήματα του εργαστηριακού περιβάλλοντος. Βασικό μέλημα ήταν να παρέχει ακρίβεια μετρήσεων, υψηλή επιλεκτικότητα προς την ανίχνευση αερίου, μικρό χρόνο απόκρισης, μεγάλη συχνότητα συλλογής δεδομένων, σταθερότητα, ανθεκτικότητα, σύνδεση με υπολογιστή και χαμηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης. Έγιναν πειραματικές μετρήσεις σύγκρισης με δυο άλλες εργαστηριακές πειραματικές διατάξεις για να αποδειχθούν οι παραπάνω παράμετροι. Η μια σύγκριση έγινε με διάταξη που περιείχε μια λάμπα Hg ως φωτεινή πηγή εκπομπής. Η δεύτερη σύγκριση με υπάρχουσες πειραματικές διατάξεις του εμπορίου, που έχουν αισθητήρες στερεάς κατάστασης αερίου. Επίσης περιγράφονται οι αρχές λειτουργίας των οργάνων και συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν. Το αέριο του οποίου η συγκέντρωση μετρήθηκε ήταν το όζον. Για αυτό το λόγο ενσωματώθηκε στην πειραματική διάταξη μια δίοδος εκπομπής φωτός στο υπεριώδες με μήκος κύματος εκπομπής στα 255nm (πολύ κοντά στο μήκος κύματος απορρόφησης του όζοντος το οποίο είναι 253.8nm). Για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες στερεάς κατάστασης μέτρησης όζοντος και λάμπα υδραργύρου που εκπέμπει στο υπεριώδες, σε πειραματική διάταξη φασματικής απορρόφησης χαρακτηριστικών γραμμών (ή οπτικής απορρόφησης). Θεωρήσαμε απαραίτητο για να είναι περισσότερο ολοκληρωμένη η εργασία να κάνουμε χρήση της νέας αυτής συσκευής που κάνει χρήση της διόδου εκπομπής φωτός σε μια εφαρμογή μελέτης μείωσης μικροβιολογικού φορτίου με μελλοντική εφαρμογή στη βιομηχανία αγροτικών προϊόντων. Η πρακτική εφαρμογή όζοντος αφορούσε την καταστροφή του μύκητα βοτρύτη με την χρήση όζοντος σε κατάλληλη πειραματική διάταξη που αναπτύξαμε για τις ανάγκες της εργασίας μας. Ο λόγος είναι ότι το όζον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση του μύκητα χωρίς να επηρεάζει το περιβάλλον και τον άνθρωπο, εν αντιθέσει με τα φυτοφάρμακα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν φρούτα ή λαχανικά για θρεπτικά υλικά για να ελαχιστοποιηθούν οι παράγοντες ανάπτυξης του μύκητα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά