Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή και σύγκριση μοντέλων πρόγνωσης ρυθμού προχώρησης ανιούσας σήραγγας σε ετερογενείς βραχόμαζες με TBM διπλής ασπίδας

Gialyti Ermioni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8A7136EB-2B8D-452A-919F-277F83FF2019
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ερμιόνη Γιαλύτη, "Εφαρμογή και σύγκριση μοντέλων πρόγνωσης ρυθμού προχώρησης ανιούσας σήραγγας σε ετερογενείς βραχόμαζες με TBM διπλής ασπίδας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64691
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Για την πρόβλεψη του ρυθμού διάτρησης και προχώρησης μηχανημάτων ολομέτωπης κοπής (Tunnel Boring Machine,ΤΒΜ) κατά την όρυξη σηράγγων σε σκληρά πετρώματα έχουν καταρτιστεί αρκετά (περίπου 20) μοντέλα, τα παλαιότερα από τα οποία (μέσα δεκαετίας 80) είναι ημι-εμπειρικά και προκύπτουν από εργαστηριακές δοκιμές γραμμικής κοπής και τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές μηχανικής των πετρωμάτων. Τα πιο πρόσφατα μοντέλα, αναπτύχθηκαν με βάση πραγματικά δεδομένα υπαίθρου από διαφορετικές γεωλογικές συνθήκες, μετά από στατιστική επεξεργασία ανάδρομης ανάλυσης, ρεαλιστικών τιμών γεωλογικών παραμέτρων, σε συνδυασμό με τα εκάστοτε λειτουργικά χαρακτηριστικά ΤΒΜ και εμπειρικά συστήματα ταξινόμησης βραχομάζας. Οι πιο συχνές παράμετροι που προσμετρώνται είναι: η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη του άρρηκτου βράχου, η απόσταση και ο προσανατολισμός των ασυνεχειών, η ονομαστική τιμή ώθησης ανά κοπτικό δίσκο , η διάμετρος του TBM και η απόσταση των κοπτικών . Στο πρώτο τμήμα της παρούσας εργασίας γίνεται συνοπτική περιγραφή των μοντέλων που χρησιμοποιούνται σε σκληρά πετρώματα, προσδιορίζοντας τις κύριες παραμέτρους στις οποίες βασίστηκαν, καθώς και κάποια ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής: Ν.Barton (Qtbm), Norwegian Institute (NTNU), Colorado School of Mines (CSM), και το μοντέλο Οριακής Ανάλυσης (TUC, Exadaktylos et al., 2015-2016). Στο δεύτερο τμήμα παρουσιάζονται οι γεωλογικές συνθήκες, οι τεχνικές προδιαγραφές του ΤΒΜ της σήραγγας Αποσελέμη, και τα στοιχεία που κατεγράφησαν κατά τη διάνοιξή της έως σήμερα. Κατόπιν παρουσιάζεαι η μέθοδος της συγκριτικής εφαρμογής των 4 μοντέλων για την πρόβλεψη του ρυθμού διάτρησης και προχώρησης της. Η πρωτοτυπία της παρούσης εργασίας είναι ότι η μέθοδος σύγκρισης των διαφορετικών μοντέλων πρόγνωσης διαμορφώθηκε κατά τέτοιο τρόπο που να λαμβάνει υπόψιν τα διακριτά νέα δεδομένα: (α) ότι το TBM είναι διπλής ασπίδας, (β) ότι η σήραγγα διανοίγεται κατά την ανιούσα φορά, και (γ) δυνατότητα συσχετισμού με τις πραγματικές τιμές, και ταυτόχρονης αναπροσαρμογής του μοντέλου, με καθημερινή παρακολούθηση της διάνοιξης των πρώτων 550 m της σήραγγας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά