Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση συστήματος ανάκτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την πέδηση ηλεκτρικών οχημάτων

Tzortzis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9475DDDD-0A4B-4EC3-A788-7902FA933D07
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Τζώρτζης, "Σχεδίαση συστήματος ανάκτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την πέδηση ηλεκτρικών οχημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64753
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Για την επιβράδυνση ενός οχήματος, είτε ηλεκτρικού είτε όχι, χρησιμοποιούνται μηχανικά φρένα ώστε το όχημα τελικά να ακινητοποιηθεί ή να αποκτήσει μικρότερη ταχύτητα από την αρχική. Κατά τη διαδικασία αυτή (πέδηση), η κινητική ενέργεια του οχήματος μετατρέπεται μέσω της τριβής σε θερμότητα που απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Επομένως, αυτή η ενέργεια ουσιαστικά δεν χρησιμοποιείται και επιπλέον επιβαρύνει το περιβάλλον.Την τελευταία δεκαετία όμως έχει αναπτυχθεί η ιδέα μιας διαφορετικής, ωφέλιμης μετατροπής της κινητικής ενέργειας που διαθέτει το όχημα κατά την πέδηση, ώστε να επιτυγχάνεται επαναχρησιμοποίηση της. Η αρχή αυτή ονομάζεται Αναγεννητική Πέδηση (Regenerative braking) και σκοπός της είναι η μετατροπή της κινητικής ενέργειας του οχήματος σε ηλεκτρική, χρησιμοποιώντας κάποιο μέσο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (όπως μπαταρίες, υπερπυκνωτές κτλ). Η αποθηκευμένη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα από το όχημα για ένα μέρος της κίνησης του.Το TUCer-14 είναι το πιο πρόσφατο πρωτότυπο όχημα που έχει κατασκευάσει η ομάδα TUCer του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποτελεί μία ιδανική πλατφόρμα πειραματισμού για τεχνολογίες όπως αυτή που μελετάται σε αυτή την εργασία. Το όχημα κινείται με την βοήθεια ενός τριφασικού ηλεκτροκινητήρα που τροφοδοτείται από κυψέλη υδρογόνου μέσω ενός ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα της κυψέλης σε εναλλασσόμενο. Κατά την διαδικασία της πέδησης ο ηλεκτροκινητήρας δεν απαιτεί αλλά αντίθετα προσφέρει ενέργεια η οποία είναι ηλεκτρική και προέρχεται από την κινητική ενέργεια του οχήματος. Σε αυτή τη φάση ο μετατροπέας ισχύος λειτουργεί ως ανορθωτής και μετατρέπει το τριφασικό ρεύμα του ηλεκτροκινητήρα σε συνεχές.Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία παρεμβάλλεται ανάμεσα στην κυψέλη υδρογόνου και στον ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος του ηλεκτροκινητήρα. Όταν ο τελευταίος λειτουργεί ως γεννήτρια τότε η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται, αποθηκεύεται σε υπερπυκνωτές. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το σύστημα αποφασίζει αν ο ηλεκτροκινητήρας θα τροφοδοτηθεί από την κυψέλη υδρογόνου ή από τους υπερπυκνωτές στους οποίους έχει αποθηκευθεί η ανακτημένη ενέργεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, η προσθήκη του συστήματος ανάκτησης ενέργειας μείωσε την κατανάλωση ενέργειας του οχήματος κατά περίπου 16 %.Αυτή η διπλωματική εργασία αποτέλεσε τη βάση δημοσίευσης που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο 23rd Mediterranean Conference on Control and Automation.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά