Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μια υλοποίηση του λογισμού πράξης για ρεύματα δεδομένων

Mavrommatis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4BB89190-C510-4CEB-9B85-A9747CEC51B4
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Μαυρομμάτης, "Μια υλοποίηση του λογισμού πράξης για ρεύματα δεδομένων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64785
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα γεγονότα παρέχουν την θεμελιώδη αφαίρεση για την αναπαράσταση μιας χρονικά εξελισσόμενης πληροφορίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις κάτω από ορισμένες συνθήκες. Το πεδίο έρευνας της Αναγνώρισης Σύνθετων Γεγονότων επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και ανάλυση ροών από γεγονότα, με στόχο τον εντοπισμό προτύπων από γεγονότα ιδιαίτερης σημασίας. Οι ροές από γεγονότα μπορούν να προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως αισθητήρες, συστήματα παρακολούθησης με βίντεο, δίκτυα υπολογιστών κ.λπ. Επιπλέον, η ταχύτητα και ο όγκος των ροών από γεγονότα δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για τα συστήματα επεξεργασίας γεγονότων. Προτείνουμε το \end{otherlanguage}dRTEC\begin{otherlanguage}{greek}, ένα σύστημα αναγνώρισης γεγονότων που χρησιμοποιεί το φορμαλισμό του Λογισμού Πράξης και λειτουργεί σε πολλαπλούς πυρήνες υπολογιστών για κλιμακούμενη και κατανεμημένη αναγνώριση γεγονότων. Αξιολογούμε πειραματικά το \end{otherlanguage}dRTEC\begin{otherlanguage}{greek}, χρησιμοποιώντας δύο εφαρμογές του πραγματικού κόσμου και προβάλλουμε τη δυνατότητά του για αποδοτική αναγνώριση γεγονότων σε πραγματικό χρόνο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά