Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση και μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά στο παράκτιο περιβάλλον της Βόρειας Κρήτης

Karkanorachaki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F5FF78A4-6CC6-47AF-8E11-8FA36E0A96CB
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Καρκανοραχάκη, "Εκτίμηση και μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά στο παράκτιο περιβάλλον της Βόρειας Κρήτης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64879
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων, με κυρίαρχα ανάμεσα σε αυτά τα πλαστικά, καταλήγουν κάθε χρόνο στο χερσαίο και υδάτινο περιβάλλον, με τη μορφή μεγάλων αντικειμένων, όπως για παράδειγμα ο αλιευτικός εξοπλισμός, ή σαν μικροπλαστικά (κομμάτια, μικροκόκκοι και σφαιρίδια πρωτογενούς υλικού). Οι εισροές πλαστικών προέρχονται τόσο από χερσαίες πηγές, όπως οι οικισμοί , τα ποτάμια και οι ΧΥΤΑ, όσο και θαλάσσιες, με σημαντικότατες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα – αποδέκτες, αλλά και στην αισθητική και την υγεία των ανθρώπων.Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε από το Δεκέμβριο του 2014 ως το Μάρτιο του 2015 μια σειρά δειγματοληψιών σε τέσσερις παραλίες της Βόρειας Κρήτης (Φαλάσαρνα, Σταυρός, Πετρές, Ανάλουκας), για την απομάκρυνση από αυτές με τρόπο συστηματικό, δειγμάτων μικροπλαστικών, που διαχωρίστηκαν σε σφαιρίδια και τμήματα πλαστικού. Τόσο για τα κομμάτια, όσο και τα πλαστικά σφαιρίδια, εξετάστηκαν οι κατανομές στο χώρο (κατά μήκος και πλάτος των παραλιών), αλλά και στο χρόνο, με τη σύγκριση των δεδομένων με αυτά που συλλέχθηκαν για τις περιοχές αυτές από την ίδια ερευνητική ομάδα κατά τους θερινούς μήνες του 2014. Για κάθε κατηγορία σφαιριδίων (λευκά, παλαιά λευκά, υπόλευκα, πορτοκαλί, καφέ και έγχρωμα) και κομματιών πλαστικού (0-4mm, 4-15mm, 15-50mm, >50mm) μετρήθηκαν οι μέσες αφθονίες και τα μέσα βάρη ανά δειγματοληπτική μονάδα, ενώ μελετήθηκε και η παρουσία πίσσας στα δείγματα. Για την πληρέστερη κατανόηση της συμπεριφοράς των πλαστικών στο περιβάλλον, οι ίδιες μετρήσεις και στατιστικές επεξεργασίες πραγματοποιήθηκαν τόσο για την επιφάνεια των πλαστικών, όσο και για το υπόστρωμα, σε βάθος έως τα 10cm. Σε συνδυασμό με τις δειγματοληψίες από τις παραλίες, δείγματα συλλέχθηκαν και από την υδάτινη στήλη των δυο πιο ρυπασμένων παραλιών (Φαλάσαρνα, Ανάλουκας) και μελετήθηκε η παρουσία μικροπλαστικών σε αυτήν, αλλά και ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις με το παράλιο περιβάλλον.Ακόμα, για την καλύτερη κατανόηση της ρύπανσης από πλαστικά, έλαβε χώρα η συλλογή πληροφοριών για τις ποσότητες πλαστικών που εισέρχονται και εξέρχονται στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου πελάγους, μετά από επικοινωνία με αρμόδιους φορείς, επαγγελματίες και σχετικούς συλλόγους, καθιστώντας δυνατή την κατάστρωση ενός ισοζυγίου μάζας των πλαστικών στο εξεταζόμενο σύστημα, αλλά και την πρόταση μιας σειράς στοχευμένων μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά