Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενσωματωμένο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων ίριδας ματιού βασισμένο σε Android

Spyrou Aggeliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2DB544B9-9FAF-4597-A98C-656AC342046C
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σπύρου, Α., (2016). Ενσωματωμένο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων ίριδας ματιού βασισμένο σε Android. ΗΜΜΥ, Πολυτεχνείο Κρήτης https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64953
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο όρος βιομετρική αναφέρεται στην αυτοματοποιημένη αναγνώριση ενός ανθρώπου, με βάση χαρακτηριστικά της φυσιολογίας ή της συμπεριφοράς του. Ένα βιομετρικό σύστημα είναι στην ουσία σύστημα αναγνώρισης προτύπων, που εξακριβώνει την ταυτότητα του ατόμου καθορίζοντας την αυθεντικότητα ενός συγκεκριμένου βιολογικού του χαρακτηριστικού. Πρόκειται για μια ανερχόμενη μέθοδο πιστοποίησης που τα τελευταία χρόνια φαίνεται να κερδίζει έδαφος σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος για την αναγνώριση και ταυτοποίηση της ίριδας του οφθαλμού με χρήση λειτουργικού Android. Αρχικά μέσω μιας εφαρμογής Android που αναπτύξαμε λαμβάνουμε φωτογραφίες του οφθαλμού οι οποίες αποστέλλονται(wi-fi) σ’ ένα σταθερό υπολογιστή όπου αποθηκεύονται και εκτελούνται οι διαδικασίες αναγνώρισης και ταυτοποίησης.Πρώτο βήμα είναι ο εντοπισμός των εικονοστοιχείων (pixels) που ανήκουν στην ίριδα. Η διαδικασία συνίσταται στον προσδιορισμό του εσωτερικού ορίου της ίριδας με την κόρη και το σκληρό φλοιό. Στη συνέχεια εκτελείται μια διαδικασία η οποία ονομάζεται «ξετύλιγμα» της ίριδας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η μετατροπή των συντεταγμένων των εικονοστοιχείων (pixels) που βρέθηκε ότι ανήκουν στην ίριδα από πολικές σε καρτεσιανές.Τέλος εκτελείται η κωδικοποίηση της πληροφορίας της ίριδας μέσω της οποίας εξάγεται ο «κώδικας» της ίριδας(bitcode) που αποτελείται από δυαδική πληροφορία. Για τη σύγκριση των «κωδίκων» δυο ίριδων υπολογίζεται η απόσταση Hamming.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά