Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φρούριο Φραγκοκάστελλο: ολιστική ανάλυση και ιστορική τεκμηρίωση κονιαμάτων και επιχρισμάτων και σύνθεση νέων συμβατών κονιαμάτων αποκατάστασης

Theologitis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4FDAC465-F8E8-4BC9-9ECE-5218BEAAC16F
Έτος 2015
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Θεολογίτης, "Φρούριο Φραγκοκάστελλο: ολιστική ανάλυση και ιστορική τεκμηρίωση κονιαμάτων και επιχρισμάτων και σύνθεση νέων συμβατών κονιαμάτων αποκατάστασης", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εργαστήριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονη https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64972
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο πλαίσιο του παρόντος Ερευνητικού Προγράμματος το εργαστήριο ανάλαβε την αναλυτική μελέτη των υλικών κατασκευής του φρουρίου και συγκεκριμένα των κονιαμάτων, με σκοπό τη σύνθεση συμβατών κονιαμάτων αποκατάστασης. Επίσης, μέσω της ανάλυσης εξήχθησαν συμπεράσματα ιστορικού ενδιαφέροντος, ως προς τη χρονολόγηση και τις κατασκευαστικές φάσεις των κονιαμάτων.Η κατάταξη των κονιαμάτων σε ιστορικές περιόδους για το φρούριο Φραγκοκάστελλο, και συγκεκριμένα σε ενετικά, οθωμανικά και σύγχρονα αποτελεί αφ’ ενός μια συνεισφορά στη δημιουργία μια ευρείας βάσης δεδομένων για τα ιστορικά υλικά, αφ’ ετέρου αποτελεί σημαντική εργασία για την ιστορική τεκμηρίωση του μνημείου, η οποία κρίνεται γενικά ελλιπής. Έτσι, μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μελετητές και σε συνδυασμό με άλλα ιστορικά στοιχεία που πιθανώς να προκύψουν, να συντελέσει σε μια πληρέστερη ιστοριογραφία του εν λόγω μνημείου. Επιπλέον, η ολιστική μελέτη των υλικών δόμησης αποτελεί και την ασφαλέστερη οδό για την σύνθεση συμβατών και αποτελεσματικών κονιαμάτων αποκατάστασης, όπως ακριβώς προτείνεται στην παρούσα εργασία. Η προσπάθεια που έγινε αποτελεί μια συμβολή τόσο στην διεπιστημονικότητα της προσέγγισης των ζητημάτων επεμβάσεων σε πολιτιστικά μνημεία και ιστορικά κτήρια από την σύγχρονη αρχιτεκτονική, όσο και στην διεύρυνση της γνώσης επάνω στα ιστορικά υλικά και τρόπους δόμησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά