Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σημασιολογική σύνθεση σε κατανεμημένα σημασιολογικά μοντέλα: ενεργοποιητική προέγερση και μετασχηματικές ιδιότητες για μοντελοποίηση ομοιότητας

Georgiladakis Spyridon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/42E31263-711F-4297-90ED-9ED2BFA8F39B
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σπυρίδων Γεωργιλαδάκης, "Σημασιολογική σύνθεση σε κατανεμημένα σημασιολογικά μοντέλα: ενεργοποιητική προέγερση και μετασχηματικές ιδιότητες για μοντελοποίηση ομοιότητας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χαν https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.64991
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα Κατανεμημένα Σημασιολογικά Μοντέλα (ΚΣΜ) έχουν καταστεί επιτυχή όσον αφορά τη μοντελοποίηση νοήματος για απομονωμένες λέξεις. Το ενδιαφέρον έχει πρόσφατα μετακινηθεί σε συνθετικές δομές, δηλαδή, σε λεκτικές μονάδες που συντίθενται από λέξεις που εκπροσωπούν διακριτές έννοιες, όπως φράσεις και προτάσεις. Τα Δικτυακά ΚΣΜ (ΔΚΣΜ) εκπροσωπούν και χειρίζονται σημασιολογική πληροφορία μέσα από επενέργειες σε γειτονιές λέξεων, δηλαδή, σημασιολογικούς γράφους που αποτελούνται από τις ομοιότερες σημασιολογικά λέξεις σε σχέση με την εν λόγω λεκτική μονάδα. Τα σημασιολογικά δίκτυα βασίζονται στην ενεργοποιητική προέγερση, μία θεωρία βασισμένη στη γνωσιακή επιστήμη κατά την οποία μία συγκεκριμένη περιοχή που μοιράζεται κοινά χαρακτηριστικά δύναται να ενεργοποιηθεί υπό το έναυσμα κάποιου σχετικού ερεθίσματος. Στην εργασία αυτή προτείνονται μια ποικιλία από στρατηγικές σύνθεσης ενεργοποιητικών περιοχών και μοντελοποίησης ομοιότητας με σκοπό την αντιμετώπιση της διαδικασίας σύνθεσης στο πλαίσιο των σχετικών επιπέδων στα ΔΚΣΜ. Στο επίπεδο ενεργοποίησης, προτείνουμε διάφορα σχέδια ενεργοποίησης, παρακινούμενα από θεωρίες ψυχογλωσσολογίας, που χρησιμοποιούν ενεργοποιητικές περιοχές μεταβλητού μεγέθους με στόχο τη σύνθεση γειτονιών για σύνθετες δομές. Στο επίπεδο ομοιότητας, μοντελοποιούμε μετρικές ομοιότητας που λειτουργούν στις προκύπτουσες γειτονιές για τον υπολογισμό ομοιότητας.Τα προτεινόμενα σχήματα καλύπτουν ένα εύρος προσεγγίσεων για τη μοντελοποίηση σημασιολογικής πληροφορίας σε σύνθετες δομές. Επιπλέον, διερευνούμε τις ιδιότητες λέξεων που επέχουν ρόλο τροποποιητή, καθώς και μετασχηματικά μοντέλα από τη βιβλιογραφία, και προτείνουμε μία στρατηγική σύντηξης που χρησιμοποιεί τις μετασχηματικές ιδιότητες τροποποιητών σε φράσεις με σκοπό την στάθμιση της συμβολής των επιμέρους μοντέλων για το χειρισμό της σημασιολογικής πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό, το μοντέλο χρησιμοποιεί μοντέλα βασισμένα σε δίκτυα και σε μετασχηματικές στρατηγικές κάτω από ένα συγχωνευτικό σχήμα, με στόχο τη μοντελοποίηση ομοιότητας. Αποδεικνύεται ότι, συντήξει αυστηρά συνθετικών και μετασχηματικών μοντέλων για την υλοποίηση ενός ευέλικτου μοντέλου που προσαρμόζεται στη συμπεριφορά των φράσεων και στις ιδιότητες των τροποποιητών, μπορούν να επιτευχθούν οφέλη στην απόδοση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά