Institutional Repository
Technical University of Crete
EN  |  EL

Search

Browse

My Space

Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην παρακολούθηση της γεωλογικής αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Brintakis Ioannis

Full record


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F2B17EA8-4C19-4DDD-85BC-80B19B68FEDC
Year 2016
Type of Item Diploma Work
License
Details
Bibliographic Citation Ιωάννης Μπριντάκης, "Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην παρακολούθηση της γεωλογικής αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65009
Appears in Collections
Relations with other Items

Summary

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση και προσομοίωση της παρακολούθησης εισαγωγής διοξειδίου του άνθρακα σε ταμιευτήρα του Πρίνου. Η μεθοδολογία αυτή προσεγγίστηκε με την χρήση δισδιάστατων (2D) συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης, μέσω αλγορίθμων (Matlab) που αναπτύχθηκαν στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η εισαγωγή του διοξειδίου του άνθρακα στους γεωλογικούς σχηματισμούς των ταμιευτήρων έχει κυρίως, ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των παραμέτρων της ταχύτητας των διαμήκων σεισμικών κυμάτων και της πυκνότητάς τους.Η τομή που σχεδιάστηκε προέκυψε από στοιχεία γεωτρήσεων του Πρίνου, ενώ ο προσδιορισμός των σεισμικών ταχυτήτων και γενικότερα οι παράμετροι του μοντέλου προέκυψαν από τη βιβλιογραφία. Ο ταμιευτήρας του Πρίνου σχηματίζεται από ένα αντίκλινο σε βάθος περίπου στα 2600m και αποτελείται από τέσσερις ψαμμιτικούς ορίζοντες που υπόκεινται των αδιαπέρατων (cap rock) εβαποριτικών στρωμάτων. Για την πειραματική διαδικασία (προσομοιώσεις) δημιουργήθηκαν τέσσερα διαφορετικά σενάρια εισαγωγής διοξειδίου του άνθρακα στα στρώματα των ψαμμιτών του εν λόγω ταμιευτήρα. Για κάθε σενάριο πραγματοποιήθηκε η δημιουργία και η επεξεργασία των συνθετικών καταγραφών της σεισμικής ανάκλασης. Ειδικότερα, τα βήματα επεξεργασίας που ακολουθήθηκαν είναι: η ταξινόμηση των καταγραφών κοινής πηγής σε καταγραφές Κοινού Ενδιάμεσου Σημείου (CMP sorting), η ανάλυση ταχυτήτων (Velocity Analysis), η διόρθωση Κανονικής Χρονικής Απόκλισης (Normal Moveout NMO), και τέλος η δημιουργία τομών σεισμικής υπέρθεσης (Stacking).Στις τομές υπέρθεσης των τεσσάρων σεναρίων, μελετήθηκε η θέση του θυσάνου του CO2 μέσα στα στρώματα του ταμιευτήρα του Πρίνου. Για την καλύτερη μελέτη της διαφοροποίησης των πλατών και των χρόνων άφιξης των ανακλάσεων που προέρχονται από τα στρώματα του ταμιευτήρα, εξετάστηκε το σεισμικό ίχνος των τομών υπέρθεσης στο κέντρο του μοντέλου. Μεταξύ των σεισμικών ιχνών εντοπίστηκαν διαφορές στα πλάτη των κυμάτων και στους χρόνους άφιξης των ανακλάσεων από τις διεπιφάνειες των στρωμάτων του ταμιευτήρα. Ειδικότερα, οι ανακλάσεις από τα ψαμμιτικά στρώματα όπου εισήχθηκε CO2 καταγράφονται σε μεγαλύτερους χρόνους σε σχέση με την αρχική κατάσταση όπου περιέχουν μόνο νερό. Με βάση τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, προκύπτει ότι μελετώντας τις διαφορές στα πλάτη και στους χρόνους άφιξης των ανακλώμενων σεισμικών κυμάτων είναι δυνατό να εξαχθούν συμπεράσματα για την οριζόντια και κατακόρυφη εξάπλωση του θυσάνου του CO2 στον ταμιευτήρα.

Available Files

Services

Statistics