Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός υποστήριξης στοών παραγωγής του μεταλλείου Ολυμπιάδας με βάση γεωμηχανικά συστήματα ταξινόμησης βραχομαζών και υπολογιστικού μοντέλου

Brokos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2687618F-3E93-45F7-AB43-01A930140087
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Μπρόκος, "Σχεδιασμός υποστήριξης στοών παραγωγής του μεταλλείου Ολυμπιάδας με βάση γεωμηχανικά συστήματα ταξινόμησης βραχομαζών και υπολογιστικού μοντέλου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την προσομοίωση εκμετάλλευσης του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής με την μέθοδο εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων, με σκοπό την μελέτη απόκρισης της βραχομάζας πέριξ αλλά και στο εσωτερικό του κοιτάσματος.Η εν λόγω μέθοδος είναι από τις πλέον κοστοβόρες όμως με τον μεγαλύτερο συντελεστή ασφαλείας συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους. Ο συντελεστής αυτός αφορά σε θέματα τόσο υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων λόγω ευαίσθητων γεωλογικών συνθηκών, όσο και σε θέματα περιβαλλοντικά καθώς το μεταλλείο βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή πλαισιωμένο από ζώνη Natura 2000 όπου δεν θέλουμε να διαταραχθεί από επιφανειακές καθιζήσεις.Κατά την εκτέλεση της μεθόδου αυτής τα κενά που προκύπτουν πληρούνται από υλικό λιθογόμωσης το οποίο παρασκευάζεται εντός μεταλλευτικού χώρου και αποτελείται από τέλμα κατεργασίας, νερό και τσιμέντο σε κατάλληλες αναλογίες.Στην παρούσα εργασία αρχικά παρουσιάζονται θεωρητικά στοιχεία σχετικά με την μηχανική συμπεριφορά των πετρωμάτων γύρω από τις υπόγειες εκσκαφές. Στη συνέχεια γίνεται μια περιγραμματική παρουσίαση των μεθόδων εξόρυξης με γομούμενα μέτωπα.Αμέσως μετά γίνεται λόγος για το μεταλλείο της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, όπου παραθέτονται τα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία της περιοχής και γίνεται αναφορά για την μέθοδο εκμετάλλευσης με λιθογόμωση με ανοδική φορά.Σκοπός της εργασίας αυτής αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης των προσωρινών μέτρων υποστήριξης αλλά και της αντοχής της λιθογόμωσης στις μετακινήσεις των πετρωμάτων περιφερειακά και στο εσωτερικό του κοιτάσματος.Το σύνολο των μοντέλων τα οποία κατασκευάστηκαν είναι τέσσερα με ισάριθμες αριθμητικές αναλύσεις για την πρόβλεψη των μετακινήσεων.Μετά την δημιουργία και «τρέξιμο» των μοντέλων με τη βοήθεια του λογισμικού Phase 2d της Rocscience, ακολούθησε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων με χρήση διαγραμμάτων και πινάκων ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις μεταξύ των μοντέλων και να προχωρήσουμε τελικά στα συμπεράσματα. Προέκυψε ότι οι μικρότερες μετακινήσεις σημειώνονται στα μοντέλα στα οποία χρησιμοποιούμε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ως προσωρινό μέτρο υποστήριξης των παραγωγικών στοών.Τέλος οι μεγαλύτερες μετακινήσεις της βραχομάζας όπως προκύπτει από την ανάλυση των μοντέλων μας παρουσιάζεται στα μοντέλα αυτά τα οποία δεν χρησιμοποιούν προσωρινά μέτρα υποστήριξης, δηλαδή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, και τα οποία επίσης χαρακτηρίζονται από μειωμένη μηχανική αντοχή σε μονοαξονική θλίψη της λιθογόμωσης από 4MPa σε 1MPa.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά