Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή της θεωρίας λήψης αποφάσεων κατά Bayes σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων

Lyberi Ourania-Anna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6033E8AD-46B2-4C0C-8070-13EAA9464D71
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ουρανία-Άννα Λυμπέρη, "Εφαρμογή της θεωρίας λήψης αποφάσεων κατά Bayes σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65015
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την εφαρμογή της θεωρίας λήψης αποφάσεων κατά Bayes σε ζητήματα διαχείρισης υδατικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται αν συμφέρει ή όχι η κατασκευή ενός ταμιευτήρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί το πρόβλημα της υπεράντλησης των υδροφορέων της περιοχής μελέτης, και πιο συγκεκριμένα στην λεκάνη των Μοιρών Ηρακλείου. Αρχικά, αναφέρονται τα εισαγωγικά θέματα της διαχείρισης των υδατικών πόρων και περιγράφεται το πρόβλημα που καλείται η μελέτη αυτή να αντιμετωπίσει. Περιγράφεται η μεθοδολογία της λήψης των αποφάσεων κατά Bayes και αναλύονται τα δύο σενάρια που προκρίνουν και διαφορετικά αποτελέσματα. Το πρώτο σενάριο αφορά την κατασκευή ή όχι του ταμιευτήρα και το δεύτερο την αναβολή ή όχι του προτεινόμενου έργου. Επιπροσθέτως, γίνεται στατιστική επεξεργασία των δεδομένων βροχόπτωσης της περιοχής με χρήση του μοντέλου hydrognomon και εκτενής μαθηματική ανάλυση των κατανομών τους. Τέλος, περιγράφονται τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της παραπάνω ανάλυσης, όπου οι δύο μεθοδολογίες προκρίνουν και διαφορετικά αποτελέσματα. Το πρώτο σενάριο προκρίνει ως βέλτιστη λύση την κατασκευή του ταμιευτήρα έναντι της υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων, ενώ το δεύτερο σενάριο δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα μεγάλης αναβολής του έργου, τόση ώστε να καθιστά πιο συμφέρουσα τη μη κατασκευή της λιμνοδεξαμενής. Αυτό συμβαίνει γιατί τα δύο αυτά σενάρια λαμβάνουν υπόψη διαφορετικά δεδομένα άρα και διαφορετικές στατιστικές παραμέτρους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά