Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φωτολυτική τύχη φουλλερενίου σε περιβαλλοντικά υδατικά δείγματα

Dovrou Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B6582BE1-A577-498B-B48E-830387D1E1E9
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Δόβρου, "Φωτολυτική τύχη φουλλερενίου σε περιβαλλοντικά υδατικά δείγματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65033
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυξημένη χρήση νανοϋλικών στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Λόγω της εναπόθεσής τους στο υδάτινο περιβάλλον και της άμεσης ή έμμεσης επίδρασής τους στα φυσικά οικοσυστήματα η επιστημονική κοινότητα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μελέτη της συμπεριφοράς τους. Τα φουλλερένια αποτελούν μια κατηγορία νανοϋλικών με ευρεία χρήση σε βιομηχανικούς και ιατρικούς τομείς καθώς και στον τομέα της αισθητικής. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το φουλλερένιο C60 και πιο συγκριμένα, η φωτολυτική του τύχη σε υδατικά δείγματα μέσω της ανάλυσης των δειγμάτων με τη μέθοδο υγρής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με την μέθοδο Vortex Assisted Liquid Liquid Mikroextraction (VALLME), για την προετοιμασία των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ταχεία αποδόμηση κάτω από την επίδραση UV-C ακτινοβολίας σε χρονικό διάστημα 30 min και μικρή παρεμπόδισή της υπό την ύπαρξη αλκαλικών pH. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, παρατηρούνται ενδείξεις για παρεμπόδιση της φωτολυτικής διαδικασίας υπό την ύπαρξη βουτανόλης και νιτρικών ιόντων. Η κινητική της αποδόμησης μπορεί να χαρακτηριστεί ως ψευδο-πρώτης τάξης. Παράλληλα, μελέτη της φωτόλυσης του C60 σε περιβαλλοντικά δείγματα παρουσίασε αύξηση του ρυθμού αποδόμησης. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρήθηκε και σε δείγμα επεξεργασμένων λυμάτων από βιολογικό καθαρισμό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά