Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκρούσεις στο χώρο εργασίας και διοίκηση ολικής ποιότητας

Theodoropoulos Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DFF39E6B-20AE-4C99-8468-757598A4204B
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Θεοδωρόπουλος, "Συγκρούσεις στο χώρο εργασίας και διοίκηση ολικής ποιότητας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65062
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρουσία εργασία αναφέρεται στις συγκρούσεις στο χώρο εργασίας και στη διοίκηση ολικής ποιότητας. Το πρώτο κεφάλαιο, ξεκινά με μία σύντομη αναφορά στο φιλελευθερισμό και στις συνθήκες που αποτέλεσαν τους προπομπούς του Τεϋλορισμού και του Φορντισμού, τάσεις κυρίαρχες που αναπτύχθηκαν στον 20ό αιώνα. Μετά από τη σύντομη ιστορική ανασκόπηση, γίνεται λόγος για τα πρότυπα οργάνωσης του Τεϋλορισμού και του Φορντισμού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο αυτών προτύπων οργάνωσης της παραγωγής. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, η μελέτη εστιάζει τον τρόπο που έχει αναδιαρθρωθεί στη σύγχρονη εποχή η βιομηχανική παραγωγή ενώ παράλληλα γίνεται λόγος για τον τρόπο που επιβίωσε ο Τεϋλορισμός και ο Φορντισμός μεταπολεμικά, συνιστώντας μία παρωχημένη οπτική των δύο αυτών τάσεων. Τέλος, το δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζει την κεφαλαιακή σχέση με τις μορφές εργασίας στην εποχή που ακολούθησε μετά το Β ´Παγκόσμιο Πόλεμο. Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας εστιάζει στον τρόπο που διαρθρώνονται στη σύγχρονη εποχή οι εργασιακές σχέσεις. Ξεκινώντας από τις συγκρούσεις που εκδηλώνονται στον εργασιακό χώρο, στη συνέχεια η μελέτη εστιάζει τόσο στο ρόλο του κράτους και του συνδικαλισμού στις εργασιακές σχέσεις όσο και στην τυπική εργασιακή σχέση της σύγχρονης εποχής και στα χαρακτηριστικά αυτής. Επίσης, το κεφάλαιο αναφέρεται στην εξέλιξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας και παρατίθενται στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας. Το τρίτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μία σύντομη αναφορά στην τεχνική αντιμετώπισης των συγκρούσεων που εντοπίζονται στο χώρο εργασίας. Πυρήνα του τέταρτου κεφαλαίου αποτελεί η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Αρχικά, εξετάζεται η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ιστορικά και αποσαφηνίζονται παράλληλα οι επί μέρους όροι που συνθέτουν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και οι βασικές αρχές του όρου. Το τέταρτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά στον τρόπο που η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας συνιστά ένα τρόπο περιορισμού της δημοκρατικότητας στον εργασιακό χώρο. Το τελευταίο κεφάλαιο, πριν τα συμπεράσματα της εργασίας, είναι αφιερωμένο στο ρόλο της τεχνολογίας στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα, πέρα από το γενικό πλαίσιο το οποίο αποσαφηνίζει τον τρόπο που η τεχνολογία εμπλέκεται στην παραγωγή, προσεγγίζεται ο τρόπος που η τεχνολογία της πληροφορικής και της επικοινωνίας επηρεάζει τον καταμερισμό εργασίας. Επίσης, σε σχέση με την τεχνολογία, μελετάται η μετα-τεϋλορική και η μετα-φορντική εποχή, καθώς επίσης και ο τρόπος που η τεχνολογία επηρέασε τις δεξιότητες των εργαζομένων. Τέλος, γίνεται αναφορά στο μετασχηματισμό των σύγχρονων επιχειρήσεων λόγω της εισαγωγής της τεχνολογίας και παρουσιάζεται μια κριτική αναφορά σχετικά με τον ακριβή σκοπό της τεχνολογίας στις εργασιακές σχέσεις και τις δυσμενείς συνέπειες που προκαλεί στην εργασία. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων και της βιβλιογραφίας που αξιοποιήθηκε για τη συγγραφή της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά