Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπολογισμός αποθεμάτων και μοναδιαίου κόστους εκμετάλλευσης υπαίθριου λατομείου αδρανών

Siachos Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/814E65E5-78B9-4F7C-8A55-52AEE572FA42
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Σιάχος, "Υπολογισμός αποθεμάτων και μοναδιαίου κόστους εκμετάλλευσης υπαίθριου λατομείου αδρανών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65711
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία αυτή αναφέρεται στο υπαίθριο λατομείο αδρανών υλικών που βρίσκεται στο δυτικό κομμάτι της νήσου Λήμνου. Η εκμετάλλευση του λατομείου αυτού βρίσκεται προς το τέλος της, γι’ αυτό και η επιχείρηση ξεκίνησε το σχεδιασμό επέκτασής της σε γειτονική περιοχή. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στη γεωλογία και τεκτονική της νήσου Λήμνου και παρατίθενται φωτογραφίες ρηγμάτων σε διάφορα σημεία της. Στο δεύτερο μέρος της σημειώνεται η λατομική δραστηριότητα της επιχείρησης στα 20 χρόνια περίπου λειτουργίας της. Επίσης αναλύεται το υλικό της εκμετάλλευσης, καθώς και οι χρήσεις του. Στο τρίτο μέρος της εργασίας αυτής αναφέρονται τα γενικά στοιχεία του σχεδιασμού μιας υπαίθριας εκμετάλλευσης, τα οποία είναι η μέθοδος εκμετάλλευσης, η θραύση υλικού, η διαδικασία εξόρυξης, οι εκρηκτικές ύλες, ο σχεδιασμός ανατίναξης. Επίσης, η επιλογή μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανών θραύσης και κοσκίνων. Στο τέταρτο μέρος περιγράφεται αναλυτικά ο υπολογισμός των αποθεμάτων που ανέρχεται στους 1.218.860,83 τόνους γεωλογικών και 503.252,81 τόνους μεταλλευτικών. Ο χρόνος ζωής του λατομείου είναι 2.6 έτη, πράγμα που σημαίνει ότι βρίσκεται κοντά στην εξόφληση και με λόγο απόληψης 41%. Επιπρόσθετα, περιγράφεται η προσπέλαση στο χώρο (εξωτερική – εσωτερική), ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, η μέθοδος εξόρυξης με αναλυτικά στοιχεία του σχεδιασμού ανατίναξης, καθώς και η μεταφορά και επεξεργασία του υλικού, το οποίο επέρχεται σε 4 κλάσματα κοκκομετρίας 0-5, 5-14, 14-28, 28-60 mm. Στο τελευταίο μέρος αναλύεται ο υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους, το οποίο είναι ίσο με 5,3€/τόνο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά