Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση βιωσιμότητας ενεργειακής αυτονομίας αλιευτικών σκαφών

Anastasaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/45253FA9-9083-45CC-9173-802AB6A480F9
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Αναστασάκη, "Αξιολόγηση βιωσιμότητας ενεργειακής αυτονομίας αλιευτικών σκαφών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65891
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενεργειακής αυτονομίας αλιευτικών σκαφών. Το είδος του αλιευτικού που μελετήθηκε ήταν σκάφος με συρόμενα εργαλεία (τράτα βυθού). Για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και την εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε αλιευτικό με συρόμενα εργαλεία ως πρότυπο. Πραγματοποιήθηκε ενεργειακή επιθεώρηση στο πρότυπο αλιευτικό σκάφος για τον καθορισμό των ενεργειακών του απαιτήσεων κατά τη διάρκεια μιας ημέρας αλιείας. Προσδιορίστηκε το συνολικό ενεργειακό φορτίο του και τα επιμέρους τμήματα από τα οποία αποτελείται. Κατόπιν, ακολούθησε στατιστική ανάλυση με στοιχεία από όλο τον χρόνο ζωής του σκάφους, για την εύρεση συντελεστών και την τάση τους με την πάροδο των χρόνων. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ένα αλιευτικό για την επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας. Ο αλιευτικός στόλος του κόσμου εξαρτάται πλήρως από το πετρέλαιο. Αυτό συνεπάγεται μεγάλα ποσοστά ρύπανσης της ατμόσφαιρας λόγω της καύσης του πετρελαίου σε μεγάλη κλίμακα και την ευρέα χρήση του στις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και οι συνεχείς και ραγδαίες διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου έχουν οδηγήσει την αλιεία σε αδιέξοδο. Διαμορφώθηκαν δύο σενάρια προς αξιολόγηση της βιωσιμότητας τους με στόχο την ενεργειακή αυτονομία του αλιευτικού. Το πρώτο σενάριο εξερεύνησε τη δυνατότητα κάλυψης των ηλεκτρικών αναγκών του ηλεκτρικού εξοπλισμού είτε εν μέρη είτε ολικά προσαρμόζοντας εναλλακτικές μορφές ενέργειας πάνω στο υπάρχον σκάφος. Το δεύτερο σενάριο διερεύνησε τη δυνατότητα καύσης βιοντίζελ αντί για το υπάρχον χρησιμοποιούμενο καύσιμο για την κάλυψη του ολικού ενεργειακού φορτίου. Μέσω της μελέτης των σεναρίων συμπεραίνεται ότι η πλήρης κάλυψη του ηλεκτρικού φορτίου από Α.Π.Ε. δεν είναι εφικτή, λόγω των μη διαθέσιμων επιφανειών του αλιευτικού. Η κάλυψη του συνολικού ηλεκτρικού φορτίου από Α.Π.Ε. περιορίζεται σε ένα ποσοστό κάτω από 5%. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των καυσίμων από βιοντίζελ παραγόμενο στην τοπική περιοχή χωρίς την αντικατάσταση της κύρια μηχανής του αλιευτικού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά