Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσωρινή αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (cache) για παροχή κατ’ απαίτηση υπηρεσιών IPTV

Markopoulos Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CCB1A484-274C-4F8C-981D-DDEBF5650777
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Μαρκόπουλος, "Προσωρινή αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (cache) για παροχή κατ’ απαίτηση υπηρεσιών IPTV", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65951
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η προσωρινή αποθήκευση αντικειμένων πολυμέσων κοντά στους χρήστες σε ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών κατ' απαίτηση σε δίκτυο IPTV μειώνει το φορτίο του δικτύου και βελτιώνει την καθυστέρηση παράδοσης των αντικειμένων. Η μερική προσωρινή αποθήκευση τμημάτων αντικειμένου video είναι αποτελεσματική λόγω του περιορισμένου χώρου της κρυφής μνήμης-cache και του γεγονότος ότι ορισμένα τμήματα του αντικειμένου έχουν διαφορετική δημοτικότητα από άλλα τμήματα του. Σε αυτή την εργασία προτείνουμε μια στρατηγική μερικής προσωρινής αποθήκευσης, η οποία λαμβάνει υπόψη της αλλαγές στη δημοτικότητα των αντικειμένων με την πάροδο του χρόνου για τον υπολογισμό της χρησιμότητας των διαφόρων τμημάτων των video. Χρησιμοποιούμε διαμερισμό της κρυφής μνήμης-cache για να αποφύγουμε την έξοδο από αυτήν δημοφιλών αντικειμένων που παροδικά δε ζητούνται συχνά, εξαιτίας μη δημοφιλών αντικειμένων που παροδικά ζητούνται με μεγαλύτερη συχνότητα. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας μέσω προσομοίωσης δείχνουν ότι το προτεινόμενο σύστημα προσωρινής αποθήκευσης βελτιώνει το Βyte Hit Ratio και μειώνει το κλάσμα των αιτήσεων που εξυπηρετούνται με καθυστέρηση (Delayed Starts) συγκριτικά με τις τεχνικές προσωρινής αποθήκευσης Least Recently Used (LRU) και Least Recently Least Frequently Used (LRFLU) στις παρακάτω περιπτώσεις που εξετάστηκαν: i) με στατικό εξυπηρετητή παροχής αντικειμένων video (ο εξυπηρετητής περιέχει ένα σταθερό αριθμό αντικειμένων video, των οποίων οι δημοτικότητες δε μεταβάλλονται με το χρόνο), ii) με δυναμικό εξυπηρετητή παροχής αντικειμένων video στην διάρκεια λειτουργίας του εξυπηρετητή (έχουμε εισαγωγή νέων αντικειμένων video σε αυτόν με παράλληλη απομάκρυνση παλιότερων αντικειμένων) και iii) με επίδραση του ρυθμού γήρανσης στις δημοτικότητες των αντικειμένων video (η δημοτικότητα των αποθηκευμένων αντικειμένων video στον εξυπηρετητή αλλάζει με την πάροδο του χρόνου).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά