Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας στην χαρτογράφηση καρστικών εγκοίλων στην περιοχή Αεροδρομίου του Ν. Χανίων

Kabaki Maria-Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B8AC02C1-17A9-4D51-A84A-39AE1375304A
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία-Κωνσταντίνα Καμπάκη, "Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας στην χαρτογράφηση καρστικών εγκοίλων στην περιοχή Αεροδρομίου του Ν. Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65957
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την επεξεργασία και ερμηνεία της γεωφυσικής διασκόπησης, για τον εντοπισμό καρστικών εγκοίλων κατά την εκσκαφή της επέκτασης του Κρατικού Αερολιμένα Χανίων. Η γεωφυσική έρευνα έγινε με την μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας.Τα δεδομένα προέκυψαν μετά από σχετικές μετρήσεις που κρίθηκε απαραίτητο αλλά και αναγκαίο να πραγματοποιηθούν κύρια στη θέση αλλά και στην ευρύτερη περιοχή για την ασφαλή ανέγερση της επέκτασης του κτιρίου.Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών αλλά και μεθόδων αντιστροφής. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν τρεις μέθοδοι αντιστροφής δισδιάστατων δεδομένων (Least-Squares Inversion, Robust Inversion και Combined) και δύο λογισμικά (Res3Dinv) και (EarthImager3D) για την αντιστροφή των τρισδιάστατων γεωηλεκτρικών δεδομένων. Στην συνέχεια συγκρίθηκαν οι γεωηλεκτρικές τομές και προτάθηκε σαν πιο κατάλληλη μέθοδος αντιστροφής αυτή πουελαχιστοποιεί την νόρμα L1 (Robust).Η τρισδιάστατη αντιστροφή απεικόνισε πολύ υψηλής αντίστασης δομή, η οποία σύμφωνα με τα γεωτρητικά δεδομένα και τις επιφανειακές παρατηρήσεις αποδίδεται σε έγκοιλο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό της θεμελίωσης των νέων κτιρίων του Κρατικού Αερολιμένα Χανίων, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές αστοχίες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά