Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας στην εκτίμηση του πάχους του εδαφικού καλύματος στο λατομείο Λούτσα Ρέμερι, Νομού Βοιωτίας

Karaptas Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AE3C39A1-8930-4B19-8E87-CAEB394BDFB2
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Καραπτάς, "Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας στην εκτίμηση του πάχους του εδαφικού καλύματος στο λατομείο Λούτσα Ρέμερι, Νομού Βοιωτίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65959
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην εφαρμογή της μεθόδου της ηλεκτρικής τομογραφίας για στρωματογραφικό έλεγχο στον λατομικό χώρο “ΛΟΥΤΣΑ ΡΕΜΕΡΙ” Δ.Δ. Σκουρτών, Δήμου Δερβενοχωρίων, Ν. Βοιωτίας. Η πόλγη των Σκουρτών είναι πληρωμένη με αργιλικό υλικό το οποίο αποτελεί την πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία.Δίπλα στον χώρο εξόρυξης του λατομείου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ηλεκτρικής τομογραφίας βόρεια και ανατολικά. Διασκοπήθηκαν συνολικά 14 γραμμές μήκους 270 μ και 370 μ με τις διατάξεις διπόλου –διπόλου, Gradient και Wenner-Schlumberger. H επεξεργασία των μετρήσεων που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε με τα λογισμικά Res2Dinv και RockWorks. Aπό τη ηλεκτρική διασκόπηση προέκυψαν 2 γεωηλεκτρικά στρώματα. Το πρώτο χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια (ειδική ηλεκτρική αντίσταση από 5-20 Ωm) και αποδίδεται σε Terra Rosa κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. To δεύτερo, με ειδική ηλεκτρική αντίσταση μεγαλύτερη από 70 Ωm, αποδίδεται σε καρστικούς ανθρακικούς σχηματισμούς. Το πάχος των υπερκείμενων του ανθρακικού υποβάθρου σχηματισμών στις θέσεις διασκόπησης στην πόλγη των Σκουρτών κυμαίνεται από 20- 50 μέτρα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά