Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιβλία και Κεφάλαια Βιβλίων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 102 αποτελέσματα
76 J. Ö. G. Jónsson, B. Davíðsdóttir and N. P Nikolaidis, "Valuation of soil ecosystem services," in Quantifying and Managing Soil Functions in Earth's Critical Zone Combining Experimentation and Mathematical Modelling, vol. 142, Advances in Agronomy, S. A. Banwart and D. L. Sparks, Eds., Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2017, pp. 353-384. doi:10.1016/bs.agron.2016.10.0112018-03-12
77 M. Andrianaki, S. M. Bernasconi and N. P. Nikolaidis, "Quantifying the incipient development of soil structure and functions within a glacial forefield chronosequence," in Quantifying and Managing Soil Functions in Earth's Critical Zone Combining Experimentation and Mathematical Modelling, vol. 142, Advances in Agronomy, D. Sparks and S. A. Banwart, Eds., Amsterdam, The Netherlands, Elsevier, 2017, pp. 215-239. doi:10.1016/bs.agron.2016.10.0132018-03-09
78 Γ. Τσουδερός και Δ. Διμέλλη, "Η μεταβολή των ιδιοτήτων του χώρου υπό την επίδραση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας" στο Μεταλλαγές και (α)συνέχειες: πρακτικές, πολιτικές και λόγος για τον αστικό χώρου, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2008.2015-11-25
79 K. Papadimitriou, S. Thomas and A. Dollas, "An FPGA-based real-time System for 3D stereo matching, combining absolute differences and census with aggregation and belief propagation," in VLSI-SoC: At the Crossroads of Emerging Trends, Springer, vol. 461, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Orailoglu A., Ugurdag H., Silveira L., Margala M., Reis R., Eds., Germany: Springer, 2013. pp. 168-187.2015-11-12
80 S. Loupasis and G.A. Papadakis, "An approach to the qualitative evaluation of safety management systems in major hazards sites", in Communicating Safety, SRDA-Safety, Reliability and Data Association, Warrington, UK: SRDA-R16, 1997, pp.159-169.2015-11-11
81 G.A. Papadakis, "Safety management systems and safety reports", in Risk Assessment and Risk Management in the Context of the Seveso II Directive, C. Kirchsteiger, M. Christou and G.A. Papadakis Eds. Elsevier, 1998, pp. 405-436.2015-11-11
82 G.A. Papadakis and A. Amendola, Guidance on the preparation of a Safety Report to meet the requirements of Council Directive 96/82/EC (Seveso II), Luxembourg: Official Publications of the European Communities, 1997.2015-11-11
83 G.A. Papadakis and S. Porter, Guidance on Inspections as required by Council Directive 96/82/EC, Environment and Quality of Life Series, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities , 1999.2015-11-11
84 G.A. Papadakis, Review of Transmission Pipeline Accidents involving Hazardous Substances, Luxembourg: Official Publications of the Eur. Communities, 1999.2015-11-11
85 Γ.Α. Παπαδάκης, Μεθοδολογική Προσέγγιση για την Αξιολόγηση της Έκθεσης Ασφάλειας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 96/82/ΕΚ ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ - Μέρος Ι: Ανάλυση Κινδύνου και Μέτρα Πρόληψης (Βασικές Αρχές), Environment and Quality of Life Series, Luxembourg: Office for Official Publications of theEur.Communities, 1999.2015-11-11
86 C. Kirchsteiger, M. Christou and G.A. Papadakis, Risk Assessment and RiskManagement in the Context of the Seveso II Directive, Industrial Safety Series 6, Elsevier, 1998. 2015-11-11
87 S.M. Galani-Nikolakaki and N. Kallithrakas, "Elemental Content of Wines", in Mineral Components in Foods, Piotr Szefer, Jerome O. Nriagu Eds. CRC Press, 2006. 2015-11-11
88 P. Liolios and G. Exadaktylos, "Stress analysis of multiply fractured porous rocks," in Bifurcations, instabilities, degradation in geomechanics, G. Exadaktylos and I. G. Vardoulakis, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007, pp. 431-461.2015-11-11
89 N. Matsatsinis, E. Krassadaki and P. Delias, "A tourists' satisfaction analysis using multiple criteria analysis and machine learning techniques. The case of Chania as destination place", Kleidarithmos, 2006.2015-11-10
90 N. Matsatsinis, E. Krassadaki and P. Delias, "A satisfaction measurement byusing multi-criteria analysis methods and machine learning techniques. Chania townas a tourist destination", in Tourism management, K. Zopounidis and Y. Siskos Eds. Klidarithmos, 2006.2015-11-10
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |