Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιβλία και Κεφάλαια Βιβλίων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 91-102 από 102 αποτελέσματα
91 E. Krassadaki and N.Matsatsinis, "New models for the design of individualizededucational programs implemented using tools of distance learning", in Management of Change and Business Intelligence, N. Matsatsinis ed. New Technologies, 2008, pp. 185-203.2015-11-10
92 E. Krassadaki, N. Matsatsinis, A. Hanzi and G. Polichronakis, "New models for the diagnosis of educational needs: the case of banks", in Management of Change and Business Intelligence, N. Matsatsinis ed. New Technologies, 2008, pp. 159-183.2015-11-10
93 E. Krassadaki, A. Hanzi and N. Matsatsinis, "New models for accreditation ofcompetences for bankers", in Management of Change and Business Intelligence, N. Matsatsinis ed. New Technologies, 2008, pp. 133-158.2015-11-10
94 A.F. van Loon, A.J. Henry, van Lanen, L. M. Tallaksen, M. Hanel, M. Fendeková, A. Machlica, G. Sapriza, A. Koutroulis, H.J. Marjolein van Huijgevoort, J. Jódar Bermúdez, H. Hisdal, I. Tsanis, Propagation of drought through the hydrological cycle, 2011.2015-11-10
95 G. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis, and M. Christodoulou, “Discrete event complex systems: scheduling with neural networks", in Dealing with Complexity: a Neural Network Approach, Warwick K. Ed. Springer, 1997, pp. 158-174.2015-11-07
96 G. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis, V. Kodogiannis, and M. Christodoulou, "A neural adaptive control technique for manufacturing cell scheduling" in Applications of Neural Adaptive Control Techniques, vol. 17, World Scientific Series in Robotics and Intelligent Systems, Kulkkhul, J. Ed. World Scientific, 1997, pp. 121-150.2015-11-07
97 E. Varouchakis and D. T. Hristopoulos, "Mapping of soil contaminants using spartan spatial random fields: a comparative study", Proceedings of International Workshop in “Geoenvironment and Geotechnics”, 2005.2015-11-07
98 E. A. Varouchakis, D. T. Hristopulos and I. Vardavas, "Stochastic modeling of the groundwater level in the Messara valley of Crete", in Proceedings of the 1st International Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Z. Agioutantis and K. Komnitsas Eds., Chania, Greece, 2004, pp.139-144.2015-11-07
99 Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, “Cost allocation in combinatorial optimization games”, in Pareto Optimality, Game Theory and Equilibria, vol. 17, Springer Optimization and Its Applications, A. Chinchuluun, P.M. Pardalos, A. Migdalas, L. Pitsoulis, Eds., New York: Springer, 2008, pp. 217-247. doi: 10.1007/978-0-387-77247-9_92015-10-30
100 Y. Siskos, E. Grigoroudis, N. F. Matsatsinis, G. Baourakis and F. Neguez, "Comparative behavioural analysis of European olive oil consumers", Advances in Stochastic Modelling and Data Analysis, pp. 293-310, 1995. doi:10.1007/978-94-017-0663-6_182015-10-22
101 P. Delias, P. Manolitzas, E. Grigoroudis and N. Matsatsinis, "Applying process mining to the emergency department", Encyclopedia of Business Analytics and Optimization, 2014. doi: 10.4018/978-1-4666-5202-6.ch0172015-10-22
102 Y. Siskos, E. Grigoroudis, N. F. Matsatsinis and G. Baourakis, "Preference disaggregation analysis in agricultural product consumer behaviour", Advances in Multicriteria Analysis, pp. 85-202, 1995. doi:10.1007/978-1-4757-2383-0_122015-10-19
Pages: |...2 |3 |4 |5 |6 | 7 |