Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 4012 αποτελέσματα
1 G.K. Tairidis, A.D. Muradova, G.E. Stavroulakis, "Dynamic morphing of smart trusses and mechanisms using fuzzy and neuro-fuzzy techniques," Front. Built Environ., vol. 5, Jan. 2019. doi: 10.3389/fbuil.2019.000322020-10-12
2 D. Vamvuka, S. Sfakiotakis and O. Pantelaki, "Evaluation of gaseous and solid products from the pyrolysis of waste biomass blends for energetic and environmental applications," Fuel, vol. 236, pp. 574-582, Jan. 2019. doi: 10.1016/j.fuel.2018.08.1452020-10-12
3 E. Loizou, P. Jurga, S. Rozakis and A. Faber, "Assessing the potentials of bioeconomy sectors in Poland employing input-output modeling," Sustainability, vol. 11, no. 3, Jan. 2019. doi: 10.3390/su110305942020-10-06
4 I. Tsanis and E. Tapoglou, "Winter North Atlantic Oscillation impact on European precipitation and drought under climate change," Theor. Appl. Climatol. , vol. 135, no. 1-2, pp. 323-330, Jan. 2019. doi: 10.1007/s00704-018-2379-72020-10-06
5 G.P. Petropoulos, I. Sandric, D. Hristopulos and T.N. Carlson, "Evaporative fluxes and surface soil moisture retrievals in a Mediterranean setting from Sentinel‐3 and the “Simplified Triangle,” Remote Sens., vol. 12, no. 19, Sep. 2020. doi: 10.3390/rs121931922020-10-02
6 P. Spanoudakis, N.C. Tsourveloudis, L. Doitsidis and E.S. Karapidakis, "Experimental research of transmissions on electric vehicles’ energy consumption," Energies, vol. 12, no. 3, Jan. 2019. doi: 10.3390/en120303882020-09-29
7 I. Vasiliev, V. Karakitsios, I. Bouloubassi, K. Agiadi, G. Kontakiotis, A. Antonarakou, M. Triantaphyllou, A. Gogou, N. Kafousia, M. de Rafélis, S. Zarkogiannis, F. Kaczmar, C. Parinos and N. Pasadakis, "Large sea surface temperature, salinity, and productivity-preservation changes preceding the onset of the messinian salinity crisis in the Eastern Mediterranean Sea," Paleoceanogr. Paleoclimatol., vol. 34, no. 2, pp. 182-202, Feb. 2019. doi: 10.1029/2018PA0034382020-09-29
8 W.-D. Oh, M.G.-H. Lee, W.D. Chanaka Udayanga, A. Veksha, Y. Bao, A. Giannis, J.-W. Lim and G. Lisak, "Insights into the single and binary adsorption of copper(II) and nickel(II) on hexagonal boron nitride: performance and mechanistic studies," J. Environ. Chem. Eng., vol. 7, no. 1, Feb. 2019. doi: 10.1016/j.jece.2018.1028722020-09-29
9 S. Shannon, R. Smith, A. Wiltshire, T. Payne, M. Huss, R. Betts, J. Caesar, A. Koutroulis, D. Jones and S. Harrison, "Global glacier volume projections under high-end climate change scenarios," Cryosphere, vol. 13, no. 1, pp. 325-350, Feb. 2019. doi: 10.5194/tc-13-325-20192020-09-28
10 M. Maharjan, N. Wai, A. Veksha, A. Giannis, T.M. Lim and G. Lisak, "Sal wood sawdust derived highly mesoporous carbon as prospective electrode material for vanadium redox flow batteries," J. Electroanal. Chem., vol. 834, pp. 94-100, Feb. 2019. doi: 10.1016/j.jelechem.2018.12.0492020-09-28
11 L.B. Ciampoli, F. Tosti, N. Economou and F. Benedetto, "Signal processing of GPR data for road surveys," Geosciences, vol. 9, no. 2, Feb. 2019. doi: 10.3390/geosciences90200962020-09-28
12 S. Lamine, G.P. Petropoulos, P.A. Brewer, N.-E.-I. Bachari, P.K. Srivastava, K. Manevski, C. Kalaitzidis and M.G. Macklin, "Heavy metal soil contamination detection using combined geochemistry and field spectroradiometry in the United Kingdom," Sensors, vol. 19, no. 4, Feb. 2019. doi: 10.3390/s190407622020-09-08
13 G. Vougioukas and A. Bletsas, "Switching frequency techniques for universal ambient backscatter networking," IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 37, no. 2, pp. 464-477, Feb. 2019. doi: 10.1109/JSAC.2018.28723832020-09-08
14 L. Xu, Z. Cao, W. Yang, M. Zervakis and G. Giakos, "Special Section on Imaging Systems and Techniques 2017," Meas. Sci. Technol., vol. 30, no. 2, Feb. 2019. doi: 10.1088/1361-6501/aaedfc2020-09-08
15 M.M. Stylianakis, G. Viskadouros, C. Polyzoidis, G. Veisakis, G. Kenanakis, N. Kornilios, K. Petridis and E. Kymakis, "Updating the role of reduced graphene oxide ink on field emission devices in synergy with charge transfer materials," Nanomaterials, vol. 9, no. 2, Feb. 2019. doi: 10.3390/nano90201372020-09-08
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...