Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της υπόγειας ροής στον Κάμπο Χανίων με χρήση του μοντέλου PTC (Princeton Transport Code)

Goumas Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/26C91A1D-1BBC-485B-B2E0-41076C42AA0D
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Γκούμας, "Μελέτη της υπόγειας ροής στον Κάμπο Χανίων με χρήση του μοντέλου PTC (Princeton Transport Code)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66031
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προσομοίωση του υπόγειου υδροφόρου συστήματος του κάμπου Χανίων, κατά την περίοδο 1998-2000. Στόχος είναι η επιτυχής προσομοίωση του υδάτινου συστήματος, με επαρκή βαθμονόμηση του μοντέλου. Ο κάμπος Χανίων αποτελείται από περισσότερες από μία λεκάνες απορροής, με τη λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη να αποτελεί την πιο σημαντική, καθώς είναι μια περιοχή πλούσια σε νερό, με πηγές ιδιαίτερα σημαντικές οι οποίες τροφοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τα Λευκά Όρη και έχουν πολύ μεγάλες εκροές. Η ύπαρξη μεγάλων ρηγμάτων στην περιοχή σε συνδυασμό με το μεγάλο υδατικό ισοζύγιο καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την προσομοίωση της περιοχής. Η προσομοίωση γίνεται με χρήση του μοντέλου υπόγειας ροής Princeton Transport Code (PTC), μέσω του λογισμικού ArgusONE, καθώς και με εκτεταμένη χρήση του λογισμικού ArcGIS για την απεικόνιση, προετοιμασία και εισαγωγή των δεδομένων στο μοντέλο, καθώς υπήρχε μεγάλος αριθμός γεωτρήσεων και η περιοχή μελέτης είναι αρκετά μεγάλης έκτασης.Στην παρούσα διπλωματική έγινε προσομοίωση μόνο της ροής του ύδατος, και όχι μεταφοράς ρύπων, παρά τις δυνατότητες του μοντέλου, καθώς ήταν πέρα από το σκοπό της παρούσας εργασίας. Μετά τη δημιουργία του μοντέλου πραγματοποιήθηκε βαθμονόμηση και κατόπιν έλεγχος ευαισθησίας του μοντέλου. Η βαθμονόμηση αφορούσε στις τιμές στάθμης του μοντέλου, συγκρινόμενες με τις μετρούμενες τιμές τον Απρίλιο του 2000. Τέλος, μετά το πέρας της βαθμονόμησης πραγματοποιήθηκε έλεγχος ευαισθησίας του μοντέλου, σε σχέση με τρεις βασικές παραμέτρους: Την υδραυλική αγωγιμότητα του υπεδάφους, τις τιμές των οριακών συνθηκών ροής (2ου τύπου) και τις παροχές άντλησης των γεωτρήσεων στο πεδίο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά