Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία στραγγιδίων Χ.Υ.Τ.Α. με φυγοκεντρικό φίλτρο

Papadopoulos Savvas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/47B250E2-AACA-4C0B-8395-27BCA17A6647
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σάββας Παπαδόπουλος, "Επεξεργασία στραγγιδίων Χ.Υ.Τ.Α. με φυγοκεντρικό φίλτρο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66043
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία ερευνάται η επεξεργασία αυτών των στραγγιδίων μέσω ενός φυγοκεντρικού φίλτρου. Τα συγκεκριμένα στραγγίδια προερχόντουσαν από το Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαληνών του Ηρακλείου και ύστερα κατευθυνόντουσαν προς επεξεργασία από ένα φυγοκεντρικό διαχωριστή. Δεχτήκαμε συνολικά 11 ημερών επεξεργασμένα στραγγίδια (δείγματα) στα οποία έγιναν μετρήσεις για τον έλεγχο του βαθμού απόδοσης - επεξεργασίας του συστήματος (φυγοκεντρικό φίλτρο) όπως pΗ, TOC, BOD, COD, TSS, Αγωγιμότητα, θολερότητα, θειικά, αμμωνιακά NH3-N, Ολικό φώσφορο, ολικό άζωτο, TS. Κάποια από αυτά ήταν μετά τη χρήση κροκιδωτικών και άλλα χωρίς να έχουν προστεθεί κροκιδωτικά. Το φυγοκεντρικό φίλτρο παρουσίασε καλά ποσοστά απομάκρυνσης σε πολλές παραμέτρους όπως θα αναφερθεί και παρακάτω αλλά για την απομάκρυνση τόσο ισχυρού ρυπαντικού φορτίου όπως των Χ.Υ.Τ.Α. ώστε οι εκροές να συμπίπτουν με τα περιβαλλοντικά όρια κρίνεται απαραίτητη είτε η περαιτέρω ανάπτυξη της μεθόδου είτε η προσθήκη και άλλων διεργασιών ως βοήθεια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά