Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Τυμπακίου με χρήση του μοντέλου Visual Modflow και μετρήσεων ηλεκτρικής αγωγιμότητας

Agioutanti Eleftheria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/85670C37-6F67-42E6-8F53-96F149319C71
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθερία Αγιουτάντη, "Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Τυμπακίου με χρήση του μοντέλου Visual Modflow και μετρήσεων ηλεκτρικής αγωγιμότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66050
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το φαινόμενο της υφαλμύρισης των παράκτιων υδροφορέων. Συγκεκριμένα, μελετάται το πρόβλημα στην περιοχή του Τυμπακίου όπου το φαινόμενο φαίνεται να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Η περιοχή είναι κατά κύριο λόγο αγροτική, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα έχει προκληθεί από την υπεράντληση των υπόγειων υδάτων, με σκοπό την άρδευση των καλλιεργειών.Σε πρώτο επίπεδο έγινε μία σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών των υδροφορέων, όπως επίσης και των βασικών εξισώσεων που διέπουν την κίνηση του υπόγειου νερού. Στη συνέχεια, ακολούθησε μία εκτεταμένη αναφορά στο φαινόμενο της υφαλμύρισης, συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών προσεγγίσεων, που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς. Οι παραπάνω ενότητες αποτελούν τον πρώτο άξονα της εργασίας, ο οποίος επικεντρώνεται στο θεωρητικό υπόβαθρο του θέματος.Ο δεύτερος άξονας, περιλαμβάνει ενότητες που σκιαγραφούν πιο αναλυτικά την περιοχή μελέτης. Αρχικά γίνεται μια περιγραφή της περιοχής, όπως επίσης και όλων παραγόντων, που επιδρούν στη ροή του υπόγειου υδροφορέα. Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή του μοντέλου προσομοίωσης του υπόγειου υδροφορέα Visual Modflow και των δεδομένων που εισάχθηκαν. Έπειτα πραγματοποιήθηκε μία εμπειρική διαδικασία βαθμονόμησης έτσι ώστε να υπάρχει ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ των δεδομένων του πεδίου και της εκτιμώμενης πιεζομετρίας.Μία νέα προσέγγιση που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα στην περιοχή του Τυμπακίου είναι η εκτίμηση της έκτασης της υφαλμύρισης μέσω μετρήσεων ηλεκτρικής αγωγιμότητας του νερού και αναπαράσταση αυτών σε χάρτη χωρικής κατανομής με διαφορετικές τεχνικές της γεωστατιστικής.Το βασικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει η παρούσα εργασία είναι εάν ο συνδυασμός δεδομένων ηλεκτρικής αγωγιμότητας, μετρήσεων πιεζομετρίας σε συγκεκριμένες θέσεις και προσομοίωση της ροής του υπόγειου υδροφορέα μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά την έκταση της υφαλμύρισης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά