Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση διεργασιών μονάδας αποτέφρωσης στερεών απορριμμάτων

Kardaras Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0298B4D3-FFC6-4E34-A2CE-CD076FBC6072
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Καρδαράς, "Μοντελοποίηση διεργασιών μονάδας αποτέφρωσης στερεών απορριμμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66083
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η επεξεργασία, η διαχείριση και η μετέπειτα διάθεση των επεξεργασμένων απορριμμάτων έχει γίνει μια αναγκαιότητα στη σύγχρονη εποχή. Η αυξανόμενη παραγωγή οικιακών απορριμμάτων στον αναπτυγμένο κόσμο με την παράλληλη αύξηση ενεργειακής ζήτησης καθώς και οι αυξομειώσεις της τιμής του πετρελαίου μας αναγκάζει να στραφούμε σε εναλλακτικές πηγές παραγωγής ενέργειας που συνάμα θα μειώνουν και τον όγκο των απορριμμάτων.Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα περιβαλλοντικά θέματα και η πλέον γνώση του μεγέθους της καταστροφής που έχει προκαλέσει η ανθρώπινη δραστηριότητα έχουν κάνει την κοινωνία πιο δεκτική (ακόμα και την ελληνική) σε λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων που στο παρελθόν θα ήταν εκτός λογικής της και άμεσα απορριπτέες. Η θερμική επεξεργασία ήταν για χρόνια ταμπού για την ελληνική κοινωνία. Η παραπληροφόρηση και η άγνοια έκανε τον κόσμο ιδιαιτέρως αρνητικό μπροστά σ’ αυτή τη μορφή επεξεργασίας που λύνει ταυτόχρονα δύο από τα προβλήματά του: την συσσώρευση των απορριμμάτων και το ενεργειακό. Με την οικονομική κρίση να μαστίζει ακόμα (και θα συνεχίσει για χρόνια) την Ελλάδα είναι καιρός να προταθούν λύσεις καινοτόμες (για την χώρα μας) και να ξεφύγουμε από παρελθοντικές αντιλήψεις.Η παρούσα διπλωματική στοχεύει στο να εξερευνήσει τις οικονομικές όσο και περιβαλλοντικές δυνατότητες του Ν. Αρκαδίας ως προς την αποτέφρωση απορριμμάτων με παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.Μέχρι στιγμής ο κύριος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχή είναι η εναπόθεσή τους σε χωματερές. Περιβαλλοντικά αυτή είναι η χειρότερη επιλογή και παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχεδιασμός για αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης αυτός υλοποιείται είτε με πολύ αργούς ρυθμούς ή και καθόλου. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι η εξάρτηση της Ελλάδας από τα ορυκτά καύσιμα που έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή προοπτική για μείωση μέσα στην επόμενη πενταετία.Τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής δείχνουν ότι η κατασκευή ενός εργοστασίου ΣΗΘΥΑ είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά εφικτή. Η μονάδα σχεδιάστηκε για να διαχειρίζεται 61.000 t ΑΣΑ ετησίως και θα έχει, ανάλογα και με τη σύσταση των ΑΣΑ την δυνατότητα να παράγει 55 GWh ηλεκτρικής και 119 GWh θερμικής ενέργειας και να αποφέρει κέρδη της τάξης των 9,6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά